Nieuwsbrief  2e kwartaal  2018.

Wat vliegt de tijd het is alweer april.
De algemene ledenvergadering is alweer voorbij en de datum voor volgend jaar staat alweer gepland nl. 17 februari 2019.
De workshop met Riemada was voor vele toch weer even een eyeopener om de kaarten op een hele andere manier te benaderen.
Hierbij het verslag van de algemene ledenvergadering.

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Tarot Beroepsvereniging Nederland op zondag 18 februari 2018 te Hilversum, Centrum Een en Al, Mozartlaan 25.
Aanwezig:  Ingrid Jahn, Mieke van Ooik, Carla Jadôt, Renate Leeman, Hetty Labots, Elisabeth Hamaekers, Kurt Fidorra, Ger van der Koelen, Til van Nieuwenhuizen, Ans van Dijk, Maria Elshout, Carla van Beekveld, Eleonore Oldenburger, Hanneke Kooren, Michelle Gonzalez (alleen ALV)
Afwezig met bericht van verhindering: Sonja Backus, Franca van Oorschot, Greetje Limbeek, Diana van der Steen, Helmie Meijerens, Roald Mulder, Yolanda van Nieuwkoop, Sherry van der Kuyp, Mieke Scholten, Frits Varenkamp.

1.Opening van de vergadering.

Voorzitter Ingrid Jahn opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2.Goedkeuring notulen vorige vergadering

Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen van de vergadering van 5 maart 2017 worden goedgekeurd.

3.Financieel jaaroverzicht

Het jaaroverzicht is al per e-mail aan iedereen ter beschikking gesteld. Er moet nog een kleine correctie plaatsvinden, ( de kosten van de ING bank zijn wel meegeteld maar zijn niet vermeld) maar dit wordt gedaan bij de controle door de kascontrolecommissie bestaand uit Hetty Labots en Ans van Dijk. De reden dat de post “overige kosten” aan de hoge kant is, is de aanschaf en verspreiding onder de leden van  de Sola Busca tarot. Hierdoor blijven we wel onder de € 10.000,00, zodat er geen belastingaangifte behoeft te worden gedaan.

4. Verslag kascontrolecommissie

Het jaaroverzicht 2017 wordt goedgekeurd.

5.Ledeninformatie, lidmaatschap, contributie

De vereniging heeft op dit moment 59 leden (37 leden en 22 aspirant leden). Acht leden hebben zich afgemeld en 4 zijn er geroyeerd.
Renée Maas, die erelid was, is uit de vereniging gestapt. Zij heeft haar sporen in de wereld van Tarot wel verdiend.
De contributie blijft op hetzelfde niveau.
De verloting van 1 jaar contributie gaat niet door, wegens gebrek aan aanwezige kandidaten.

6.Verslag toetsingscommissie

Er zijn vorig jaar geen toetsingen geweest. Er staat er nu 1 op de planning voor dit jaar.
Een scriptie voor een toetsing mag digitaal verstuurd worden, wel graag voorzien van paginanummers. Voor het archief wordt een papieren versie op prijs gesteld.

Wat verder ter tafel komt

Het bureau voor Tarot bestaat niet meer en ook het Tarot-magazine wordt niet meer uitgegeven.
Het is moeilijk om onze nieuwsbrief vol te krijgen, ondanks de vraag om bijdragen vanuit de leden. Dus bij deze een herhaalde oproep.
De workshop in april gaat niet door, omdat er te weinig aanmeldingen zijn.
Maria geeft een uiteenzetting over de “Rotterdam-pas”, waarmee zij nieuwe cliënten probeert aan te trekken. Hierop zal teruggekomen worden in de nieuwsbrief. De vraag is of iets dergelijks ook elders bestaat.
Carla van Beekveld bedankt in het bijzonder Carla Jadôt voor het zenden van de verjaarskaarten, kerstkaarten en de tarotdecks.
Hetty Labots vraagt zich of het toch misschien loont om een nieuwe datum voor de gecancelde workshop te prikken. Volgens Carla moeten er zeker 10 deelnemers zijn. Zij zal haar gedachten erover laten gaan.
De  datum voor de volgende Algemene Ledenvergadering is zondag 17 februari 2019.
Het bestuur wordt bedankt voor haar inzet en niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Amersfoort, 26 maart 2018
Mieke van Ooik.

Workshop
Tijdens de jaarvergadering is er in overleg  besloten om dit keer geen workshop in het voorjaar te houden de datum 15 april die in eerste instantie voor het bezoek aan het Tarot Museum in Mechelen was bedoeld kwam de meeste aanwezige leden niet uit. ( tot nu toe waren er maar 2 aanmeldingen). Terwijl er wel animo is om dit te doen. Ook in mei en juni was men te druk. De vakantie maanden juli en augustus vielen ook al af.  September en oktober kwamen in aanmerking.  Om nu te peilen welke zondag het beste is krijgt u hierbij de link van  een datumprikker toegestuurd  https://datumprikker.nl/p8x5ymgbe9jcwak2    hierin kunt u aangeven welke zondag u uit komt.
De mogelijkheden zijn
 23 sept, 30 sept, 7 oktober of 14 oktober van 10 tot 17 uur in Mechelen.
Dit graag doorgeven voor 15 mei 2018.
Hierna krijgen degene die zich aangemeld hebben bericht welke datum het geworden is.
Ook is er tijdens de vergadering besloten om aan deelnemers een statiegeld te vragen voor deelname, het komt n.l. heel vaak voor dat mensen op het allerlaatste moment afzeggen of helemaal niet komen, terwijl er door de vereniging wel kosten worden gemaakt. En ingeval van onvoldoende deelname aan een workshop kan deze nog tijdig worden afgezegd en de vereniging kan op die manier de kosten  beperken.
Voor deze workshop in Mechelen betaalt u een statiegeld van € 35,=.
Te betalen op IBAN nr:  NL71 INGB 0006 8097 91
t.n.v. Tarot Beroepsvereniging Nederland te Hengelo.
Betaling moet voor 15 juni 2018 binnen zijn.
Uw deelname is dan definitief er wordt na die datum geen restitutie gegeven bij het niet deelnemen.

Bent u aanwezig op de workshop dan krijgt u in de week na de workshop het geld terug gestort op uw rekening, aspirant leden krijgen € 15,= terug gestort, omdat zij per workshop een bijdrage dienen te betalen van   € 20,=
Workshop zondag  ? september of  ? oktober  2018 van 10 tot 17 uur in  MECHELEN   (België).
In het begin van 70e jaren is Guido Gillabel  begonnen met het verzamelen van tarot, inmiddels is dit uitgegroeid tot zo’n 2500 stuks aan decks en andere gerelateerde voorwerpen. Hij heeft dit onder gebracht in zijn privé museum. Op aanvraag is zijn museum voor geinteresseerde geopend.

Het lijkt mij leuk om hier een keer met leden van de Tartot Beroepsvereniging Nederland een bezoek te brengen.
Let op het aantal deelnemers is helaas beperkt tot 12.

Het volgende programma staat voor die dag gepland:
Van 10 tot 12 uur rondleiding en voorstelling museum met tegelijkertijd een uiteenzetting over de geschiedenis van de tarotkaarten.
Van 12 tot 13 uur lunch (Guido zorgt voor koffie, thee en bronwater, de deelnemers brengen zelf een lunchpakket mee)
Van 13 tot 14 uur kan hij decks uit de kasten halen om te tonen op vraag.
Van 14 tot 17 uur lezing bv de relatie tussen tarot en de Gnosis, of, Tarot en het driéénheidsdenken, of, Algemene inleiding Tarot en Esoterisch Denken, …. Of een onderwerp dat we gezamenlijk overeenkomen.
De aangeduide uren (behalve de aanvang en het einde) zijn flexibel.

Voor leden is deze dag gratis.
Aspirantleden  betalen  20 euro. 
Niet leden kunnen indien er plaats is deelnemen tegen een bedrag van € 55,=

Wil je hier aan mee doen geef je dan zsm op ( via de datum prikker of  info@tarotberoepsvereniging.nl
Neem voldoende reistijd zodat we op tijd kunnen starten.
 
Adres:
Tarot museum Belgium
Steenweg op Heindonk 34
2801 Heffen – Mechelen

Zoals u in het verslag van de vergadering kan lezen hebben we dit keer een bijdrage voor de nieuwbrief van Maria Elshout over de Rotterdam pas.
Heel graag ontvangen we ook uw bijdrage aan de nieuwsbrief. Misschien kunt u eens schrijven hoe u met de tarot in aanraking bent gekomen, leuke of minder leuke voorvallen die u met tarot hebt meegemaakt. Dingen waar u tegen aan loopt. Etc.. zo kunnen we van en met elkaar leren .

Rotterdampas actie


Sinds vele jaren is er in Rotterdam een pas die jaarlijks verschijnt


Ooit begonnen om de mensen met de laagste inkomens en uitkeringsgerechtigden een gelegenheid te geven om bijv naar de dierentuin, bioscoop etc te gaan, met fikse korting.
In de loop der jaren is "de pas" uitgegroeid tot een enorm succes, waar kortlopende, last minute en jaaracties aangeboden worden met flinke korting voor de pashouder, en zich nu ook richt op iedere inwoner van Rotterdam.
Veel voordeel voor een pas van 60 euro per jaar of 5 euro voor minimum inkomens


Maar als deelnemer adverteerder zijn er ook veel voordelen
* een aanbieding doen is gratis, dus gratis bekendheid onder een groot publiek
* diverse keren per jaar kun je nog eens besluiten een last minute aanbieding te doen
   dit kan online in nieuwsbrief geplaatst worden of in het magazine dat eens per kwartaal  
   uitkomt     
In mijn praktijk geef ik diverse workshops en trainingen gedurende het jaar, maar geef ik ook Tarot cursus en consulten.
Een aantal jaar geleden heb ik mij bij de pas aangemeld als zzp'er
Ik heb een jaaractie, waarbij deelnemers aan de training Qigong die ik wekelijks verzorg 25 % korting op hun contributie krijgen en gedurende het jaar doe ik zo nu en dan een leuke aanbieding mbt Tarot zo heb ik al eens korting op een consult gegeven, korting op de cursus en sinds een paar jaar plaats ik zo aan het begin van het jaar eens de aanbieding:
gratis mini workshop/lezing Tarot


Ik kan uit ervaring spreken: dit werkt enorm goed, de dagen/avonden zitten vol!
Zo vol, dat ik soms een extra avond organiseer (zoals nu in maart 2018)
Op deze bijeenkomst (2 uurtjes) vertel ik kort, wie ik ben....wat ik doe en begin mijn verhaal over de passie die ik heb voor dit mooie inzichtgevende instrument: de Tarot
Ik probeer door de deelnemers een goed beeld te geven van wat/hoe/waarom en
een klein beetje geschiedenis enthousiast te maken voor deze mooie manier om
inzichtgevend en met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn, zonder zweverig of vele hoogdravende kennis nodig te hebben er met plezier mee bezig te gaan.


Werkt deze aanpak: JA


Ik krijg vele enthousiaste reacties op deze mini workshop vele mensen die achteraf nog contact opnemen en mij dan vertellen hoe hun beeld anders is nu.....en dus de Tarot weer in "ere hersteld" is denk ik dan.
Ik vertel over de beroepsvereniging, dat er dus mensen in het land samen professioneel en met een ethiek code aan het werk zijn met Tarot, dat zorgt nog al eens voor verwondering bij deelnemers.
En er komen soms na een lange tijd, soms meteen acties:
*mensen komen nog eens op een workshop
*mensen komen nog eens terug voor een consult
*vertellen over hun ervaring en dan komen er weer mensen met:
   ik hoorde van die en die etc

en de cursus tarot heeft steeds voortgang, het mooie is de win win situatie:
mensen krijgen korting, mensen die anders misschien nooit iets als Tarot hadden durven ontdekken bereiken.


Een groter publiek bereiken, mensen die financieel niet daadkrachtig zijn iets moois bieden, je passie voor Tarot delen
Reclame.


Het nadeel  (in Rotterdam) is:
niet altijd garantie van plaatsing aanbieding
en de tekst:


ik doe de tekst en soms foto aanleveren maar de uiteindelijke copy van je aanbieding heb je niet geheel in de hand.
Zo kom ik al jaren steeds weer een regel in de advertentie tegen als:
voorspellen, je toekomst ligt vast....etc etc
maar ook daar geef ik altijd een mooie draai aan, door dan daar de lezing mee te beginnen:
klonk het u ook te mooi om waar te zijn.....etc etc....


Tot zover mijn ervaring


Dan heb ik nog eens onderzoek gedaan via internet en weet nu wel zeker dat er meerdere gemeenten zijn die ook een dergelijke pas of anderszins hanteren
(Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Nijmegen, Leiden etc etc....een korte blik in google)
dus misschien voor wie het ook wat lijkt eens te bekijken in eigen stad


Hier nog wat linkjes en ook een link en foto van mijn pas avonturen
https://rotterdampas.nl/  de link naar de pas online
https://www.rotterdampas.nl/acties/alle-acties?s=matronae mijn kortlopende acties online
https://www.rotterdampas.nl/acties/5295-matronae-waarzeggingen  Tarot


Hier het boekje met  de door mij geplaatste vaste jaaraanbieding  en een voorbeeld van het jaarboekje en kwartaal magazine

Eisen van deelneming zullen zeker per gemeente verschillen en vandaar dat ik ook graag hoop dat jullie je ervaringen willen delen.


groet
Maria Elshout
www.matronae.com

Dit was het voor deze keer u heeft weer het e.e.a om te lezen en om over na te denken.
Heeft u vragen schroom dan niet om een email te sturen naar info@tarotberoepsvereniging.nl

Warme groet
Carla Jadôt


Nieuwsbrief  1e kwartaal  2018.

Ik kwam pas geleden een uitspraak tegen van Lao Tse wat mij een mooi motto lijkt voor 2018 : ''De dwaas houdt vast aan het pad en raakt zijn weg kwijt. De wijze verlaat het pad en vindt zijn weg.'' Zeker voor ons als tarotisten iets om over na te denken.
Als ik terug kijk naar het afgelopen jaar, denk ik dat het voor u als lid wel de moeite waard was. Leuke workshops en als verrassing een deck kaarten.
Hier nog even een impressie van de Sola Busca tarot.
Sola Busca Tarot
Iedereen heeft inmiddels de Sola Busca tarot ontvangen.
Wat het voor mij leuk maakt is dat ik zo’n 18  bedankjes per mail mocht ontvangen van de 50 die verstuurd zijn. (Een aantal  leden hadden het deck op de workshop ontvangen). De opmerkingen waren van heel erg bedankt, die wilde ik altijd al hebben, o die kan ik mooi in mijn cursus gebruiken, fantastische verrassing en mooie aanvulling op mijn verzameling.
Maar ja voordat de decks bij jullie zijn is er natuurlijk best wel wat aan vooraf gegaan. Ten eerste uitzoeken welk deck gaat het worden? Dan moet er natuurlijk onderhandeld worden over de prijs als ik dan tot een accoord ben gekomen dan krijg ik het vanuit Italië thuis gestuurd

  sola busca3  


.

 

 

 

Dit was al in de zomervakantie. We hadden besloten om de eerste decks  uit te delen op de workshop in oktober, dus het moest nog even wachten.
Oké eindelijk oktober alle decks inpakken, want een kadootje hoort toch in een mooi papiertje, o ja de beschrijving had ik intussen ook gemaakt die moest er natuurlijk wel bij in. Mocht het zijn dat je de beschrijving niet hebt gezien, het inpakpapier was erg statisch en bleef er soms aanplakken, dan kan je de bijlage openen.
Als  ik de verzenddoosjes heb uitgezocht qua maat en deze besteld en ontvangen heb kan ik er eindelijk na de adresstickers gemaakt te hebben deze er opplakken en naar een post.nl punt brengen. Die waren hier niet echt blij mee.

 

solabusca 4

 

Het volgende is misschien ook interessant als je in Den Haag komt, een tentoonstelling tot eind januari over de
Fernhout Tarot

Tentoonstelling van 16 december 2017 t/m 21 januari 2018, deze is te zien in
Pulchri, Lange  Voorhout 15, 2514EA Den Haag.
Geopend dinsdag t/m zondag  van 12 tot 17 uur.


http://www.pulchri.nl/sites/default/files/styles/tweederde/public/tentoonstelling/beeld/foto_5.jpg?itok=Zg7av8_S

http://www.pulchri.nl/sites/default/files/styles/derde-portret/public/kunstenaar/portret/20160427_172244.png?itok=LBdxS6nT

Florence Eliane Fernhout

FERNHOUT TAROT
Symbolisme

Iets wat Florence Fernhout altijd gefascineerd heeft. Haar houtsneden en linosneden zitten vaak bomvol symbolen. Al op jonge leeftijd kwam Florence in contact met tarot. Haar oma was een tarotiste. Bij velen wekt het woord tarot een beetje spanning op. Maar eigenlijk is de tarot een kaartendeck van allerlei kunstwerken. Elk met een eigen verhaal en een eigen levensles. De kunstwerken roepen vaak een associatie op bij de aanschouwer. Het spreekt je aan of niet. En de reden waarom kan je helpen je onderbewuste eigen waarheid te belichten. En soms is het gewoon een inspirerend verhaal.
In deze tentoonstelling laat Florence de eerste 22 kunstwerken van haar eigen kaartendeck de “Fernhout Tarot” zien. En bij elke kaart vindt men een toelichting. Misschien kan het kunstwerkje dat de voorkeur heeft van de beschouwer wel een mooie boodschap hebben.De kunstwerken zijn multimediaal. Er wordt gewerkt met houtsnede, linosnede, inkt en acrylverf.


Algemene leden vergadering.
Ook die komt er weer aan, we hopen natuurlijk op goed begaanbare wegen en niet zoals vorig jaar dat we op het laatste moment moeten besluiten om het geheel te verplaatsen, maar daar gaan we even niet van uit.
18 februari 11 uur is de Algemene ledenvergadering , deze wordt gehouden bij Centrum Een en Al, Mozartlaan 25, 1217CM Hilversum.

LET OP op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het adres Catharina van Renesselaan 8-20  en dan het terrein over naar de voorkant ( Mozartlaan 25).
Aansluitend aan deze vergadering, tot 16 uur, wordt er door ons lid Riemada  Koenders   een workshop gegeven over hoe je jezelf op een speelse wijze leert kennen dmv de speelkaarten.

Waar de Speelkaarten eerst als toekomst voorspellingen gebruikt werden, wordt nu veel meer met inzichten gewerkt. De speelkaarten kennen evenals de Tarot een rijke veelzijdige geschiedenis. Er zijn duidelijke verschillen maar ook overeenkomsten. Samen met de Tarot kunnen de speelkaarten je waardevolle inzichten geven in je eigen persoonlijkheid. Kunnen ze helpen bij het nemen van beslissingen

Graag wil Riemada jullie kennis laten maken met:
- De geschiedenis van de speelkaarten
- Het verloop en de  functies die de speelkaarten hebben gehad
- De link naar de Tarot
- Een voorbeeld van een gebreide kaartlegging

Graag zelf een  pak speelkaarten meenemen.

En ook zoals altijd is er koffie en thee aanwezig de lunch wel zelf meenemen in de directe omgeving kan je niets voor de lunch kopen.


Voor leden en aspirant leden is deze workshop gratis. 
Wel graag zowel voor de ALV als voor de workshop aanmelden via
info@tarotberoepsvereniging.nl
Binnenkort krijgt u de agenda en het financiële overzicht over 2017 toegestuurd.


Contributie 2018.

Binnenkort ontvang u de rekening voor uw lidmaatschap over 2018, vermeld bij de betaling wel het factuurnummer, daar er verschillende leden onder een andere naam betalen en dit voor mij dan weer een zoekplaatje wordt. Wat ik u ook wil vragen betaal op tijd ( binnen 30 dagen) u weet nu al dat de rekening er aan komt, dit bespaart een heleboel extra werk en kosten voor de vereniging.
Zoals elk jaar zullen er ook nu mensen zijn die, op het moment dat ze de rekening ontvangen,  zich ineens bedenken dat ze hun lidmaatschap willen beëindigen.
Daarom even de regels omtrent het lidmaatschap:

Verlenging en beëindiging.
Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor de duur van één (1) kalenderjaar en wordt zonder kennisgeving door het bestuur verlengd.
Opzegging dient schriftelijk/ per mail  te geschieden en uiterlijk drie (3) december bij de vereniging aanwezig te zijn.  (info@tarotberoepsvereniging.nl)  .

Ledenlijst.
Binnenkort ontvangt u de ledenlijst zodat u de mogelijkheid heeft om contact te leggen met mensen in uw omgeving. Mocht u niet op deze lijst vermeldt willen worden, of bijv. het telefoonnummer niet geef het dan vóór 15 januari 2014 door.
Ook andere veranderingen of aanvullingen graag vóór 15 januari doorgeven.

Bewijs van inschrijving.

Voor leden bestaat de mogelijkheid om een bewijs van inschrijving aan te vragen. Deze kan bijv. opgehangen worden, zodat cliënten kunnen zien dat men lid is van de Tarot Beroepsvereniging Nederland. Deze dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. Indien u deze wenst te ontvangen graag even een mail (info@tarotberoepsvereniging.nl)  en na ontvangst van de  betaling van de jaarlijkse contributie wordt hij u toegestuurd.

Warme groet
Carla Jadôt

 


 Routebeschrijving  Centrum Een & Al, Mozartlaan 25, 1217 CM Hilversum.
LET OP
op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het adres Catharina van Renesselaan 8-20
Openbaar Vervoer.

Brainlux is eenvoudig te bereiken via het openbaar vervoer. Vanaf station Hilversum ( uitgang centrum, links staan de bussen)  neemt u de bus 105 van Connexxion. U stapt uit bij de halte Wisseloordlaan. U gaat de Wisseloordlaan in. Loop rechtdoor op de Wisseloordlaan en ga bij de T-splitsing linksaf (Mozartlaan).
De ingang is na 100 meter aan uw linkerzijde. Deze wandeling duurt ongeveer 6 minuten.
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden gaat u links de gang in.
Lijn 105
Heen: vertrekt o.a. om 10.21 uur ( zondag morgen EEN keer per uur!!!)
vanaf station Hilversum en komt om 10.26 aan op de halte Wisseloordlaan. Hierna 6 min lopen.
Terug : vertrek o.a. om 16.25 uur aankomst Station 16.35 uur ( Zondag middag elk half uur)Eigen vervoer.
Vanuit de richting Utrecht Route via A  27:
Neem de afrit Hilversum (afslag 33). Bij de eerste stoplichten gaat u linksaf
(Ring Zuid, Diependaalselaan). Volg de bordjes 'Ring
' over bijna 4 kilometer. Volg de borden Ring West richting Bussum.
Blijf de Ring volgen. Bij de derde stoplichten gaat u linksaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste weg
rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf  richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging (na ± 15 km) van Intratuin ziet. Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de Tsplitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amersfoort
Route via A 1:  Neem de afrit Laren/Hilversum
Noord/Media Park (Afslag 9). Aan het einde van de afslag gaat u bij de
stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten.
Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die u links van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100
meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amsterdam
Route via A 1:
Neem de afrit Hilversum Noord / Laren (Afslag 9). ). Aan het einde van de afslag gaat u bij de stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten. Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die ulinks van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan).
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging van Intratuin ziet (na ± 15 km). Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Parkeergelegenheid
Uw auto kunt u parkeren op verschillende plekken op het terrein.
Wanneer u het terrein oprijdt worden er op de borden parkeergelegenheden aangegeven.