Nieuwsbrief  2e kwartaal 2021.

Het was een geluk bij een ongeluk dat we onze algemene ledenvergadering plus workshop dit
keer als zoom meeting moesten houden. Anders hadden we het, zoals al vaker in februari is
gebeurd, vanwege de weersomstandigheden moeten verzetten.

Onze eerste zoom meeting was een geslaagde dag.

We zijn begonnen met de algemene ledenvergadering, waar alle leden de volgende dag al
de notulen van hebben ontvangen, en waar verder geen ingrijpende dingen te vertellen waren. Het
is natuurlijk net als overal, er gebeurt op dit moment weinig. En aansluitend was er de workshop
van Anton Coops, Tarot combineren met andere systemen en orakelkaarten, dit gaf toch weer
hele verrassende inzichten. En ondanks dat de dag lang genoeg was, was het eigenlijk ook zo voorbij.


WORKSHOP

Ik denk niet dat de coronamaatregelen binnenkort al zodanig versoepelen dat we elkaar
weer kunnen zien bij onze voorjaars workshop.

Vandaar houden we op zondag 11 april vanaf 10 uur tot ongeveer 12.30 uur, inclusief pauze, een
zoommeeting met

Annick van Damme over De symboliek in de Thoth tarot van Crowley

De bijzondere symboliek in de Thoth tarot van Crowley fascineert al decennialang de mystieke zoeker.
De afbeeldingen hebben hun eigen taal die doordrenkt is van Crowley ’s spirituele visie.
Die visie omarmen is de eerste stap in het kunnen duiden van de symboliek.
Dit betekent niet dat je je moet verbonden voelen met de eigenzinnige en controversiële man die Crowley was.

In de workshop zal ik de invloed aantonen van Thelema (Crowley’s religie), Egyptische en Griekse
mythologie, kabbala, heilige geometrie, de tweede wereldoorlog, sex magick en nog veel meer.

De workshop is erop gericht om :

  • je met een frisse blik te laten kijken naar de symboliek in de grote arcana
  • je tips te geven om je zelfstudie van de Thoth tarot te faciliteren
  • de meerwaarde van kennis over de Thoth tarot, bij het werken met andere tarotspellen, te belichten

Ik hoop jullie terug talrijk te ontmoeten op deze virtuele bijeenkomst.

Annick Van Damme.

Deze workshop is voor al onze leden en aspirant leden gratis.
Opgeven graag vóór 3april 2021 ( info@tarotberoepsvereniging.nl) zodat ik je tijdig de zoom link toe kan sturen.

 

Dan iets heel anders, helaas ontving ik bericht dat twee markante personen in de tarot wereld zijn overleden.

Prof. Dr. Harry A.J. Rump MEd
9 augustus 1946 - 25 januari 2021

Na een kort ziekbed is hij maandagochtend 25 januari 2021 in zijn woonplaats in Spanje
overleden aan de gevolgen van een longonsteking.

Harry was zeer nuchter over leven en dood:

"Het is allemaal wetmatig, ook de zieletijd. Als het je tijd is, is het je tijd. Je gaat dan weer door een
vernauwingspunt terug naar de totale energie. Dat is verder niet zo spannend."
Harry is donderdag 28 januari in Vera Spanje begraven.Zijn passie was zijn leven

 

 

Harry was oprichter van het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Zijn levenswerk was gericht op het
onderzoek naar de dynamische werking van de menselijke geest die hij heeft vastgelegd in het Cosmologische Organisatie Model.

Voor het instituut en voor de mensen die hem hebben gekend, als docent, collega of vriend, is de klap enorm.
Natuurlijk gaat het instituut wel door; de wil en het belang om de dieptepsychologie en meer bepaald de Analytische Therapie uit te dragen
en te doceren zijn té groot. Daar was het Harry al die jaren nu juist om te doen. Daarvan doordrongen wordt het werk als vanzelfsprekend
en met onverminderd enthousiasme voort gezet.

Voor de tarotisten die in Nijmegen hun opleiding hebben gedaan was Harry Rump beslist geen onbekende en vele hebben de lessen kosmologie van hem gehad.
Een online condoleance register treft u op : http://www.condoleance.nl/18229 

Het tweede overlijdensbericht.

1-4-1932 / 9-2-2021

Stuart Kaplan.

 Voor vele een naam die niet zo bekend klinkt.

Maar hij is zeker dé man die tarot op de wereldkaart heeft gezet.

Maar zo gauw de naam U.S. Games Systems valt begint er wat meer te dagen.

De grote uitgeverij achter vele tarot decks.

Hoe het allemaal zo begon.

Stuart was een man die werkzaam was op Wall Street en het daar wel zo’n beetje had gezien.
Op een gegeven moment bezocht hij in 1967 een speelgoedbeurs in Nürnberg op zoek naar wat kadootjes voor zijn 5 kinderen en om zijn eigen interesse in games wat uit te breiden.

Hier kwam hij in contact met de firma AG Müller & Cie uit Neuhausen, Zwitserland. Ze hadden een Zwitsers 1JJ Tarot- kaartspel.
Hij pakte het deck op en had geen idee wat het was, behalve dat het interessant leek. De afbeeldingen op de kaarten intrigeerden hem. Hij besloot om de kaarten te bestuderen
om zo hun betekenis te leren en meer te weten te komen over de oorsprong van de afbeeldingen.

Stuart Kaplan besloot om de Zwitserse 1JJ Tarot als proef te importeren en in de USA te distribueren.
Hij onderhandelde over de rechten en besloot 5000 decks te bestellen, meer dan AG Müller normaal in 1 jaar verkocht.


Toen kwam de volgende uitdaging want er werd hem gevraagd hier ter verduidelijking een boek met uitleg bij te schrijven.
Het resultaat was Kaplan's eerste boek over Tarot, Tarot Cards for Fun en Fortune Telling.​ 
Met nog geen honderd pagina's, en veel illustraties en een stukje over de tarotgeschiedenis.

het was een simpel boek met niet meer informatie dan we nu zien in de LWB dat bij een deck kaarten zit.
Het was voor verschillende decks te gebruiken en er werden meer dan 7000 exemplaren van verkocht.

1972 besloot Stuart dat het tijd werd voor uitbreiding en bracht hij in de Verenigde Staten een deck in 
Marseille-stijl uit, gebaseerd op achttiende-eeuwse houtsneden van Claude Burdel, die Kaplan Tarot Classic noemde.
Dit was in samenwerking met AG Müller die deze versie in Europa uitbracht. Hij schreef hier een gedetailleerde en zinvoller boek bij.

Het Tarot Classic boek beschrijft veel over de esotherische achtergrond, waarin ook de ontwikkeling van de tarot zoals we die tegenwoordig
kennen, en belangrijke figuren zoals Antoine Court de Gébelin, Ettellia, Papus aandacht werd besteed.

Een persoon die Stuart Kaplan als eerste noemde in zijn boek Tarot Classics was Arthur Waite en zijn tarotdeck.
Stuart Kaplan kreeg de wereldwijde rechten om het riderwaite deck uit te geven. Hij publiceert het deck in verschillende
kleuren en maten en daarmee is zijn bedrijf groot geworden.

Heel veel decks zijn hierna gevolgd. Vaak nadat de kunstenaar in overleg met Stuart Kaplan hier een contract mee had gesloten
.
US systems geeft niet alleen tarot kaarten wereldwijd uit maar is ook een grote uitgever van speelkaarten.

Zoals gezegd is Stuart Kaplan ook auteur van Tarotboeken.


De belangrijkste Tarot boeken die hij geschreven heeft zijn toch zeker de vier delen van The Encyclopedia of Tarot​. 
Deze vier delen hebben meer dan 2.400 pagina's, voornamelijk illustraties van zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde Tarot-decks.
De intentie hiervan was om zoveel mogelijk, en hier zijn dat er dus meer dan 1700 verschillende tarotdecks, te laten zien en
hier zijn dat meer dan 26.000 kaarten afgebeeld. Dit is een unicum.


Helaas is Stuart Kaplan op 9 februari 2021 gestorven aan de gevolgen van Covid-19.

 

Op mijn oproep om de link van je website of facebookgroup door te geven zodat we elkaar wat beter kunnen leren kennen heb ik niet veel reacties ontvangen.
Hier de ontvangen reacties:

Van Arjen Glas
- www.tarothuis.nl
- www.instagram.com/tarothuis/
- www.tarotinnederland.nl 
-
www.facebook.com/groups/TarotinNederland/

van Sonja Backus
www.praktijkaquila.nl
www.tarotvenlo.nl

van Carla Jadôt
www.AllesHelder.nl
www.CarlaJadot.nl
https://www.facebook.com/groups/243006886736982/

DECKS of BOEKEN
 
Als je decks, boeken e.d., die enig verwantschap met de tarot hebben, hebt waar je vanaf wilt kan je dit doorgeven dan zet ik het met een link in de nieuwsbrief.  
Zet er wel altijd je emailadres bij want dit gaat uiteraard buiten de vereniging om.


Dit keer bijt Carla van Beekveld de spits af.
Ben je geinteresseerd neem dan rechtstreeks contact met haar op via de mail  info@carlavanbeekveld.nl of per telefoon 06 246 500 39

Voor de lijst met boeken klik hier

Dit was het voor deze keer

Carla Jadôt

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Tarot Beroepsvereniging op 7 februari 2021 via Zoom (coronaproof). Aanvang 10.00 uur.

Aanwezig:
Sonja Backus - Carla van Beekveld - Anton Coops - Maria Elshout - Hélѐne Gillesen - Arjen Glas  -  Carla Jadôt  -Ingrid Jahn  - Ger van der Koelen - Hetty Labots - Renate Leeman -  Ronald Mulder - Til van Nieuwenhuizen -  Eleonore Oldenburger - Mieke van Ooik - Mieke Scholten - Frits Varenkamp  - Ans van Dijk.

Afgemeld:
Hanneke Kooren, Miranda Molenaar.

Opening van de vergadering en vaststellen agenda
De voorzitter, Ingrid Jahn, opent de vergadering en de agenda die per mail aan de leden is verzonden, wordt goedgekeurd                            

Vaststellen notulen vorige vergadering van de ALV
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Derhalve worden de notulen goedgekeurd.

Financieel jaaroverzicht/verslag kascommissie  
Door de bijzondere corona-omstandigheden kan een kascommissie de boeken niet controleren. Er zijn natuurlijk ook niet veel transacties geweest. Frits Varenkamp en Hetty Labots bieden aan om deze zomer naar Hengelo te komen om deze controle uit te voeren.

Ledeninformatie, Lidmaatschap en Contributie
Er zijn dit jaar: 1 erelid – 32 leden – 18 aspirantleden. Zoals gebruikelijk is er enig verloop in het aantal leden/aspirantleden.


Contributie
Over dit lopende jaar wordt geen contributie geheven.
Verslag van de toetsingscommissie
Er had zich een persoon aangemeld voor een toetsing, maar die heeft zich later teruggetrokken.

Bestuur
Carla Jadôt (penningmeester en ledensecretariaat) en Mieke van Ooik (secretaris) stellen zich beschikbaar voor de komende 3 jaar voor genoemde functies. En zijn door de aanwezige leden herkozen.

Wat verder ter tafel komt
Carla van Beekveld wil wat tarot decks e.d. opruimen. Dit kan via de nieuwsbrief.

Er zijn op dit moment geen erkende opleidingen, waarvan men zich zonder meer kan aanmelden als lid.
Dit kan nu door een scriptie in te leveren en toetsing door de toetsingscommissie. De kosten daarvan zijn €100,00.
Aspirant lid worden kan altijd.

De eerstvolgende AVL vindt plaats op 13 februari 2022.

De vereniging bestond vorig jaar 25 jaar, maar door de bijzondere omstandigheden kon dit nog niet gevierd worden. Mochten er mensen zijn die hiervoor nog leuke ideeën hebben, dan graag melden aan het bestuur.

Carla Jadôt attendeert op de workshop op 11 april a.s. van 10.00 – 15.00 uur door Annick van Damme.

Zowel Mieke als Hetty vinden dit aan de lange kant. Carla zal informeren of het mogelijk is de workshop te splitsen en het tweede deel in het najaar te doen.      


Amersfoort, 7 februari 2021. Mieke van Ooik.       


Nieuwsbrief  1e kwartaal 2021.

Met de feestdagen in zicht, willen wij u een heel goed 2021 wensen.


De kerstkaarten zijn inmiddels ontvangen en ik kreeg een vraag waarom het lidmaatschapskaartje erbij zat, want er is nog geen factuur ontvangen en dus ook nog niet betaald.
In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld dat het bestuur vanwege de coronatoestanden over 2021 geen contributie gaat innen. Dus vandaar, even een meevallertje.
Sommige leden hebben er een automatische betaling van gemaakt en betalen per 1 januari automatisch de contributie, geen enkel probleem dat geld wordt weer teruggestort.


Algemene Ledenvergadering 2021
Mede door de maatregelen die door de regering zijn afgekondigd lijkt het ons niet verstandig om de algemene ledenvergadering waar we met meerdere mensen samen komen,
in Hilversum te houden en hebben we de ruimte geannuleerd.


Hiervoor in de plaats willen we een Zoom meeting houden op 7 februari 2021 en dan van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur.
We besteden dan het eerste gedeelte aan de ledenvergadering en aansluitend wordt de workshop door Anton Coops gegeven.


De agenda voor de algemene ledenvergadering wordt in januari toegestuurd.


Voor deze algemene ledenvergadering en workshop moet je je wel vóór 24 januari 2021 aanmelden, zodat ik je de link voor de zoom meeting kan toesturen.
De deelnemers ontvangen dan ook nog een pdf bestand over de workshop.

Hier nog even een opfrisser waar de workshop over gaat.

Tarot combineren met andere systemen en orakelkaarten – door ons lid Anton Coops

Hier de uitleg van Anton.
Ik hoop jullie op deze dag meer te kunnen vertellen over de manier waarop ik verschillende soorten kaart-systemen en orakelkaarten combineer.
Voor het workshop gedeelte nodig ik jullie uit om zelf drie verschillende sets kaarten mee te nemen.

Ik werk zelf sinds twee jaar met zelfgemaakte orakelkaarten. Inmiddels heb ik drie sets gemaakt, ieder met een eigen thema. Het zijn drie flinke stapels, elk 350 tot 400 kaarten.
Ik kwam op dit idee door mijn astrologisch werk met asteroïden. Ik werk daarnaast ook met Lenormand, Sibilla en de I Ching. Ik denk dat dit verschillende 'mediums' zijn waarmee je
uiteindelijk contact maakt met dezelfde bron, die je bijvoorbeeld het collectieve onbewuste kunt noemen of de Akashic Records.

Mijn aanpak heeft uiteraard voor- en nadelen. Het meest voor de hand liggende nadeel is dat je een pak van 400 kaarten niet makkelijk kunt schudden.
Het grootste voordeel is wat mij betreft de detaillering en vaak ook de helderheid.

Ook het combineren van verschillende systemen in één legging (verschillende 'perspectieven' of 'stemmen' of 'energieën') leidt wat mij betreft tot meer detail en meer inzicht.
In het workshop gedeelte gaan we verschillende systemen en/of orakelkaarten in één legging combineren.
Er zijn allerlei manieren om dat te doen. Een praktische combinatie is bijvoorbeeld een RWS tarot, een Lenormand en een set orakelkaarten met een afwijkend thema.
Maar je kunt ook drie tarotdecks gebruiken die elkaar op een of andere manier aanvullen.

Een paar voorbeelden van leggingen:
- Driehoek legging, geïnspireerd door de astrologische driehoek-relatie.
Je legt bijvoorbeeld drie keer een driekaart. De driekaarten leg je als het ware op de drie punten van een denkbeeldige driehoek.
De driekaarten vullen elkaar aan en versterken elkaar, net zoals drie planeten die in een horoscoop een driehoek vormen.
- Drie bewustzijnsniveaus legging, waarbij je drie keer een driekaart legt, maar nu vertegenwoordigt iedere driekaart een bewustzijnsniveau:
ego-niveau, persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste.

Als je zelf suggesties hebt voor handige leggingen met een driedelige structuur ben ik daar ook heel benieuwd naar. Tot de 7e februari 2021!

Voor deze algemene ledenvergadering en workshop moet je je wel vóór 24 januari 2021 aanmelden, zodat ik je de link voor de zoom meeting kan toesturen.
Je ontvangt dan ook nog een pdf bestand over de workshop.

Aanmelden via het bekende mailadres  info@tarotberoepsvereniging.nl

Ledenlijst
In de tweede helft van januari stuur ik u weer een ledenlijst toe, ( deze is alleen voor onze eigen leden)  wilt u hier niet op vermeld worden of zijn er dingen veranderd
( adres, telefoonnummer, emailadres) geef dit dan voor 15 januari door.

Bewijs van inschrijving.


Ook kunnen leden in dit nieuwe jaar weer een bewijs van inschrijving aanvragen om bijvoorbeeld in hun praktijk ruimte op te hangen, ook hier graag een mailtje over sturen naar   info@tarotberoepsvereniging.nl


Dit keer heeft Raimond van  Mastbergen een stukje voor de nieuwsbrief geschreven.

Hij is medebeheerder van de FB group  tarot.nl neem eens een kijkje of nog beter meld je aan als lid en praat mee op die group.

 

 

hg

 

2020 stond in het teken van ‘de keizer’. Waarschijnlijk zullen de tarotisten onder ons ‘de keizer’ in het jaar 2020 herkend hebben. De overheden van vele landen op de wereld hebben duidelijk hun stempel gedrukt op alle ontwikkelingen die afgelopen jaar plaats hebben gevonden.

2021 (2+0+2+1=5) staat in het teken van de hoogpriester. De hoogpriester draagt het getal 5 binnen de grote arcana van de tarot. De hoogpriester wordt door veel mensen op zijn minst met argusogen bekeken. De vrome mens vertegenwoordigt in deze kaart die ook wel de paus, vader genoemd wordt. Middels de afbeelding wordt de kaart direct in verband gebracht, door iemand die de tarot raadpleegt of de tarotist, met religie. Religie met zijn dogma’s. En ja, daar zijn we in de huidige tijd toch wel erg wars van. We leven in een individualistische maatschappij en we leiden een vrij leven, zo denken wij.

Het jaar van ‘de keizer’ heeft in 2020 wel even laten zien in hoeverre we nu echt vrij zijn in onze maatschappij. We hebben ons moeten aanpassen aan de wetten en regels van onze maatschappij of we dit nu wilden of niet. En dat is nu precies wat 2020 heeft laten zien. Er is vrijheid in gebondenheid. Dat wil zeggen: de vrijheid geldt alleen in de vastgelegde en vastgestelde grenzen van diegenen die onze vrijheid bepalen maar ook bewaken. Bij sommigen heeft dit angst teweeg gebracht, bij anderen heeft dit woede en verzet opgeroepen, anderen voegen zich eenvoudigweg naar de regels en bepalingen.

Is het wel terecht dat de hoogpriester met argusogen bekeken wordt? Ik vermoed dat de hoogpriester wel eens een ander gezicht zal laten zien. Misschien leren we de hoogpriester in 2021 kennen als degene die waarden en normen van de afgelopen jaren aan de kaak stelt, die onze spirituele groei bevordert, die de mensen weer verbindt. Degene die laat zien dat uiterlijke verschijnselen wellicht van enige waarde zijn maar ook ruimte gaat maken om ons ware zelf te ontdekken en verder te ontplooien. Ons weer deel van het geheel laat zijn. Misschien draait het leven niet alleen om de economische ontwikkeling? Misschien is het land meer dan een BNP?

 


                               ROTA TARO ORAT TORA ATOR/ Raimond van Mastbergen

 

Misschien een leuk idee om van iedereen die dit wil, zijn of haar website (’s) in de volgende nieuwsbrief te vermelden.
Wil je dit stuur dit dan even door naar ons email adres zodat ik ze kan verzamelen voor de volgende nieuwsbrief.

Hele fijne jaarwisseling, blijf gezond en een goed 2021.

 

Carla Jadôt
  

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Tarot Beroepsvereniging op 7 februari 2021 via Zoom (coronaproof). Aanvang 10.00 uur.

Aanwezig:
Sonja Backus - Carla van Beekveld - Anton Coops - Maria Elshout - Hélѐne Gillesen - Arjen Glas  -  Carla Jadôt  -Ingrid Jahn  - Ger van der Koelen - Hetty Labots - Renate Leeman -  Ronald Mulder - Til van Nieuwenhuizen -  Eleonore Oldenburger - Mieke van Ooik - Mieke Scholten - Frits Varenkamp  - Ans van Dijk.

Afgemeld:
Hanneke Kooren, Miranda Molenaar.

Opening van de vergadering en vaststellen agenda
De voorzitter, Ingrid Jahn, opent de vergadering en de agenda die per mail aan de leden is verzonden, wordt goedgekeurd                            

Vaststellen notulen vorige vergadering van de ALV
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Derhalve worden de notulen goedgekeurd.

Financieel jaaroverzicht/verslag kascommissie  
Door de bijzondere corona-omstandigheden kan een kascommissie de boeken niet controleren. Er zijn natuurlijk ook niet veel transacties geweest. Frits Varenkamp en Hetty Labots bieden aan om deze zomer naar Hengelo te komen om deze controle uit te voeren.

Ledeninformatie, Lidmaatschap en Contributie
Er zijn dit jaar: 1 erelid – 32 leden – 18 aspirantleden. Zoals gebruikelijk is er enig verloop in het aantal leden/aspirantleden.


Contributie
Over dit lopende jaar wordt geen contributie geheven.
Verslag van de toetsingscommissie
Er had zich een persoon aangemeld voor een toetsing, maar die heeft zich later teruggetrokken.

Bestuur
Carla Jadôt (penningmeester en ledensecretariaat) en Mieke van Ooik (secretaris) stellen zich beschikbaar voor de komende 3 jaar voor genoemde functies. En zijn door de aanwezige leden herkozen.

Wat verder ter tafel komt
Carla van Beekveld wil wat tarot decks e.d. opruimen. Dit kan via de nieuwsbrief.

Er zijn op dit moment geen erkende opleidingen, waarvan men zich zonder meer kan aanmelden als lid.
Dit kan nu door een scriptie in te leveren en toetsing door de toetsingscommissie. De kosten daarvan zijn €100,00.
Aspirant lid worden kan altijd.

De eerstvolgende AVL vindt plaats op 13 februari 2022.

De vereniging bestond vorig jaar 25 jaar, maar door de bijzondere omstandigheden kon dit nog niet gevierd worden. Mochten er mensen zijn die hiervoor nog leuke ideeën hebben, dan graag melden aan het bestuur.

Carla Jadôt attendeert op de workshop op 11 april a.s. van 10.00 – 15.00 uur door Annick van Damme.

Zowel Mieke als Hetty vinden dit aan de lange kant. Carla zal informeren of het mogelijk is de workshop te splitsen en het tweede deel in het najaar te doen.      


Amersfoort, 7 februari 2021. Mieke van Ooik.    

  Routebeschrijving  Centrum Een & Al, Mozartlaan 25, 1217 CM Hilversum.
LET OP
op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het adres Catharina van Renneslaan 8-20
Openbaar Vervoer.

Brainlux is eenvoudig te bereiken via het openbaar vervoer. Vanaf station Hilversum ( uitgang centrum, links staan de bussen)  neemt u de bus 105 van Connexxion. U stapt uit bij de halte Wisseloordlaan. U gaat de Wisseloordlaan in. Loop rechtdoor op de Wisseloordlaan en ga bij de T-splitsing linksaf (Mozartlaan).
De ingang is na 100 meter aan uw linkerzijde. Deze wandeling duurt ongeveer 6 minuten.
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden gaat u links de gang in.
Lijn 105
Heen: vertrekt o.a. om 10.21 uur ( zondag morgen EEN keer per uur!!!)
vanaf station Hilversum en komt om 10.26 aan op de halte Wisseloordlaan. Hierna 6 min lopen.
Terug : vertrek o.a. om 16.25 uur aankomst Station 16.35 uur ( Zondag middag elk half uur)Eigen vervoer.
Vanuit de richting Utrecht Route via A  27:
Neem de afrit Hilversum (afslag 33). Bij de eerste stoplichten gaat u linksaf
(Ring Zuid, Diependaalselaan). Volg de bordjes 'Ring
' over bijna 4 kilometer. Volg de borden Ring West richting Bussum.
Blijf de Ring volgen. Bij de derde stoplichten gaat u linksaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste weg
rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf  richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging (na ± 15 km) van Intratuin ziet. Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de Tsplitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amersfoort
Route via A 1:  Neem de afrit Laren/Hilversum
Noord/Media Park (Afslag 9). Aan het einde van de afslag gaat u bij de
stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten.
Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die u links van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100
meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amsterdam
Route via A 1:
Neem de afrit Hilversum Noord / Laren (Afslag 9). ). Aan het einde van de afslag gaat u bij de stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten. Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die ulinks van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan).
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging van Intratuin ziet (na ± 15 km). Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Parkeergelegenheid
Uw auto kunt u parkeren op verschillende plekken op het terrein.
Wanneer u het terrein oprijdt worden er op de borden parkeergelegenheden aangegeven.