Nieuwsbrief  2e kwartaal 2023.

Ja !!! Er  komt een workshop aan waar we elkaar gaan ontmoeten.
Noteer de datum 30 april 2023 en geef je zo spoedig mogelijk op.
( info@tarotberoepsvereniging.nl)

 

De workshop gaat over Getallenwijsbegeerte en is van 11 tot 16 uur op zondag 30 april.

Hier even een inleiding door Ans van Dijk die de workshop gaat verzorgen.

Getallenwijsbegeerte in verbinding met de Tarotkaarten.
In het afgelopen jaar heb ik een Workshop gevolgd met bovenstaande titel.
                      
 Ik werd bij de naam alleen al nieuwsgierig en ik kwam niet bedrogen thuis.                                                                      

Met getallen werken zijn we al gewend in het werken met de tarotkaarten, dat is niet nieuw, maar deze invalshoek was wel nieuw voor mij en ik wil deze nieuw verkregen kennis graag met jullie delen.
Uitgangspunt zijn de getallen in je geboortedatum, niet om je Wezenskaart uit te rekenen, dat weten we wel, maar om te zien met welke “Kracht vanuit de Geest” jij op deze wereld bent gekomen. Hierbij mogen we zowel de positieve betekenis als de negatieve betekenis in aanschouw nemen.                         
De nummering in de Tarot is hierbij onze leidraad.                                                                                                                             
Daarnaast gaan we zien welke “Opdracht” jij vanuit je Ziel mag gaan waarmaken, ook hierbij gebruiken we (veel) Tarotkaarten.                                                                                                                                    
Uiteindelijk gaan we zien hoe jij dit hier op aarde gaat neerzetten, of hebt gezet en welke gebeurtenissen in je leven daar bij van invloed zijn geweest.
Het mooie hierbij is dat we allemaal al een poosje meelopen in ons leven en dat we dus kunnen gaan zien of we dit hebben “gered”, dat we al veel hebben geklaard. Het kan ook zo zijn dat we zóveel obstakels zijn tegengekomen, dat we opgehouden zijn op ons Pad, dat er nog wel wat te doen is in de komende periode van ons leven.
Daarbij kunnen we ook aan de hand van de getallen zien wat de invloed is geweest van moeders kant en natuurlijk ook van vaders kant.

Ikzelf gebruik het Tarotdeck van Rider Waite, breng dat dus alsjeblieft mee en ook pen en papier om je aantekeningen van elke datum die we bespreken, te maken. Ik hoop sterk op jullie meedenken in alles wat we gaan bespreken.
Ik hoop er een mooie en vooral praktische dag van te maken om met elkaar weer eens heerlijk van gedachten te wisselen over de betekenissen in de kaarten.
Ze blijven zich ontwikkelen in hun betekenissen en wij ontwikkelen mee!
Ik hoop jullie allemaal te zien en te spreken!
Hartegroet
Ans van Dijk

Opmerking dit is niet hetzelfde als de levensleskaarten of wezenskaarten.

Kosten: voor leden is deze workshop gratis, voor aspirant leden zijn de kosten € 20,00

Het is inmiddels al best een tijdje geleden vandaar dat ik hier nog even het aanmeld- en betalings systeem uitleg, om mee te kunnen doen  aan de workshop.
Dit is helaas in het leven geroepen omdat er te vaak op het allerlaatste moment werd afgezegd of helemaal niets werd gemeld.
En wij wel op basis van het aantal aanmeldingen besluiten of de workshop wel of niet doorgaat.

Meld je aan via de mail info@tarotberoepsvereniging.nl

Voor deze workshop betaalt iedereen een statiegeld van € 35,=.
Te betalen op IBAN nr: NL71 INGB 0006 8097 91 
t.n.v. Tarot Beroepsvereniging Nederland te Hengelo.
Betaling moet voor 23 april 2023  binnen zijn.
Dit moet je zelf in orde maken, u krijgt hier geen rekening voor toegestuurd.
Uw deelname is dan definitief er wordt na die datum (23-4-2023) geen restitutie gegeven bij het NIET deelnemen.

Bent u aanwezig op de workshop dan krijgt u in de week na de workshop het geld terug gestort op uw rekening, leden ontvangen het volledige bedrag terug gestort, want voor hen is de workshop gratis.
Aspirant leden krijgen € 15,= terug gestort, omdat zij per workshop een bijdrage dienen te betalen van € 20,=.

Niet leden kunnen ook aan deze dag deelnemen dan zijn de kosten 55euro.

Deze dag is incl koffie en thee wel zelf een lunch meenemen.
Het is een volle dag en we moeten dan ook echt om 11 uur starten dus zorg dat je op tijd bent. Het is niet prettig als er iedere keer nog iemand binnenloopt.

De locatie is, zoals bij iedereen inmiddels bekend,
Centrum Een en Al, Mozartlaan 25f, 1217CM Hilversum.
LET OP: op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het (navigatie) adres Catharina van Renneslaan 8-20  en dan het terrein over naar de voorkant ( Mozartlaan 25).

 

Helemaal onderaan de pagina staat een route beschrijving.

 

Nieuwsbrief
Zoals ik tijdens de algemene leden vergadering heb aangegeven zou ik het na 20 jaar inzet heel prettig vinden als er ook andere leden wat taken van mij overnemen.
Hier heeft Sonja Backus op gereageerd en zij wil vanaf het 3e kwartaal de nieuwsbrief gaan verzorgen.
Voor u als lid zal er niet veel veranderen heeft u iets te melden dat u graag in de nieuwsbrief vermeld ziet kan dat gewoon naar het vertrouwde email adres info@tarotberoepsvereniging.nl

Ik wens Sonja veel plezier en inspiratie bij het maken van de nieuwsbrief in de toekomst.

Dan een hele interessante bijdrage van Anton Coops.

Wat hebben tarot en AI met elkaar te maken?

Door Anton Coops (Deepsee.nl)

In de afgelopen maanden is er in de media veel aandacht besteed aan ChatGPT, een zogenaamde chatbot waarmee je online hele 'gesprekken' kunt voeren. Je kunt ook allerlei opdrachten geven aan ChatGPT. Maak een samenvatting van een boek, schrijf een liedje in de stijl van Bob Dylan, doe mij twintig verschillende recepten voor appeltaart. Je kunt zelfs aan ChatGPT vragen om een stukje te schrijven over AI en de tarot - maar wat je nu leest is toch echt handgeschreven.

De wereld 

Een moderne mythe
Ik heb onlangs aan ChatGPT gevraagd om een tarot legging voor me te interpreteren, maar voordat ik daarop in ga eerst iets anders. Bij kunstmatige intelligentie of AI denken veel mensen aan een science fiction-toekomst waarin we heel slimme computers hebben met een vorm van zelfbewustzijn. Uiteraard gaan die apparaten de wereld overnemen, kortom: de mensheid is de pineut. Realiseer je dat het hier gaat om een moderne mythe, gecreëerd door Hollywood met wat hulp van fantasierijke nerds uit Silicon Valley. 
Wie serieus gelooft dat computers in de toekomst een eigen innerlijk leven zullen hebben, net zoals mensen en dieren, maar dan aangedreven door superintelligentie, die zou zich eens moeten verdiepen in het werk van de in Nederland woonachtige filosoof Bernardo Kastrup. Hij kan je namelijk precies uitleggen waarom computers fundamenteel anders in elkaar zitten dan levende wezens.
Kastrup is niet alleen filosoof, maar ook ontwerper van computers en AI-specialist.


Hij werkte onder andere bij CERN in Zwitserland aan de Large Hadron Collider experimenten en hij heeft het ook heel ver geschopt bij Philips en ASML, maar inmiddels legt hij zich volledig toe op filosofie.
Kastrup stelt dat mensen die geloven in silicon based life gewoonweg niet begrijpen hoe een computer werkt op het meest elementaire niveau. Zelfbewustzijn zien we alleen bij metaboliserende, levende wezens. Overeenkomsten tussen de werking van een computer en de basisprincipes van biologisch leven zijn er nauwelijks of niet. Er is sprake van een enorm kwalitatief verschil, dat alleen met een flinke dosis fantasie overbrugd kan worden. Als je hier meer over wil weten raad ik je aan om "Bernardo Kastrup AI" in te tikken op YouTube. De video die dan als eerste omhoog komt is "AI and Producing Consciousness (Ep 9) - Analytic Idealism Course". Vrij technisch, maar kraakhelder.

Zelf heb ik een klein beetje praktijkervaring met AI. Een paar jaar geleden heb ik voor het eerst astrologisch onderzoek gedaan met behulp van deep learning en big data. De resultaten waren veelbelovend en naar aanleiding van die eerste stap ben ik in contact gekomen met een Amerikaanse astrologe en wiskundige, met wie ik nog steeds samenwerk aan astrologische onderzoeksprojecten die gebruik maken van AI. Later dit jaar wordt er waarschijnlijk een groot onderzoek van onze hand gepubliceerd in het Engelse tijdschrift Correlation. 

Niet meer dan statistieken
Als je je verdiept in AI en een beetje achter de schermen kijkt, dan zie je vrij snel waar het in essentie op neerkomt. AI is gebaseerd op statistische gemiddelden, die je vindt door een robot op een enorme berg data los te laten, en vervolgens de onderlinge relaties en overeenkomsten tussen de data te wegen en te vangen in een model. Om terug te komen op ChatGPT: ik vind zelf dat de tekst-
output van deze chatbot in alle opzichten gemiddeld is. (Noot: ik ben tekstschrijver en dat kleurt mijn oordeel, ik ben niet zo snel onder de indruk.) Als je ChatGPT vraagt om een tekst te schrijven in de stijl van Bob Dylan, dan krijg je een gemiddelde Bob Dylan. En dat lijkt op het eerste gezicht misschien best goed, want Bob Dylan is een prima liedjesschrijver. Die Nobelprijs voor literatuur kreeg hij niet zomaar. Maar er is niks uniek aan de output van ChatGPT. Geen kraak, geen smaak.
Gewoon een statistisch gemiddelde.Mijn 'gesprek' met ChatGPT over de duiding van een legging. Dit is niet het hele verhaal maar het geeft een idee.

Kracht


Hetzelfde geldt voor de tarot interpretaties van ChatGPT. Ik vroeg aan de chatbot: "Stel je voor dat je een tarotist bent. Ik wil weten of mijn vriendin nog van me houdt en om daar achter te komen heb ik zojuist deze drie kaarten getrokken [vul zelf maar in welke kaarten]. Wat denk je ervan? Houdt ze nog van mij?" 
ChatGPT heeft geen enkele moeite met het formuleren van een geloofwaardig antwoord op zo'n vraag. Je krijgt een interpretatie van de kaarten die niet onjuist is, én het aanvullende goedbedoelde advies om het allemaal niet te serieus te nemen en vooral een professionele hulpverlener erbij te betrekken als je een beetje depri bent, of als je denkt dat er gesleuteld moet worden aan je relatie. De vraag is nu: hoe lukt het ChatGPT om een plausibele interpretatie geven? Het antwoord is vrij simpel. Er zijn vele duizenden webpagina's die standaard interpretaties van de 78 tarotkaarten beschrijven.
Ga er maar vanuit dat ChatGPT genoeg van dat soort pagina's heeft doorgesnuffeld om een goed basisbegrip te hebben van de meest populaire, lees: gemiddelde trefwoorden per kaart.

Bovendien is de machine in staat om een complete legging te overzien
Maar je mag gerust vergeten dat er zoiets als echt begrip of intuïtie aan te pas komt. Nogmaals: het is puur een kwestie van statistieken en gemiddelden. Niet meer en niet minder. En daarom wat mij betreft niet interessant.

Random generators
Even een kleine zijsprong. Je ziet ook veel websites waar je 'met een simpele muisklik' één of meer tarotkaarten kunt trekken. Dit is een proces dat helemaal losstaat van de ontwikkelingen op het gebied van AI. Als je op een knop klikt om online een kaart te trekken, dan wordt er onder de motorkap gebruik gemaakt van een zogenaamde random generator. In technische zin bepaalt dit stukje computercode - want dat is het - welke kaart je te zien krijgt, en random betekent willekeurig. Het cruciale punt is hier dat zelfs de meest simpele random generator al 100% perfect werkt. Er valt niks aan te verbeteren, want in essentie gaat het bij dit proces niet om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de code of de techniek. In dit geval gaat het juist om de interactie tussen de persoon die klikt, de random generator en de ietwat mysterieuze mentale ordeningsprincipes die we tegenwoordig aanduiden met de term synchroniciteit. Kortom: dit proces is van een volstrekt andere orde dan een statistisch correcte duiding van een legging door ChatGPT. Random generators kunnen (in principe) direct meeliften op de intelligentie van het universum - die verre van kunstmatig is. Het toepassen van een random generator voor het trekken van kaarten is goed te vergelijken met het handmatig schudden van kaarten, in die zin dat het in beide gevallen gaat over het toelaten of zelfs het uitnodigen van synchroniciteit. Om Carl Jung te quoten: "In the rolling of the dice, a psychic orderedness comes into being".

Kracht

;

Tarotkaarten ontwerpen met AI
Ik ben dol op het zelf ontwerpen van kaarten. En ik moet zeggen dat ik een tijdje lang met veel plezier beelden voor tarotkaarten heb ontworpen. Ook dat is een AI-toepassing waar je steeds meer over hoort en ziet. AI-beelden duiken inmiddels regelmatig op in het straatbeeld. Ik was onlangs in Limburg, in Gennep om precies te zijn, vlak voor het begin van de carnaval en ik zag overal dezelfde 'officiële' carnavalsposter hangen. Een exotisch geklede dame. Mijn eerste reactie was: dat moet gemaakt zijn met AI. Stylistisch was de poster een samenraapsel van Braziliaanse en Nederlandse invloeden. Technisch perfect, vlekkeloze compositie, redelijke kleuren maar de gezichtsuitdrukking was levenloos. Niet echt carnavalesk. Al met al een matige AI-poster, snel en goedkoop geproduceerd. Maar dat wil niet zeggen dat AI-beelden per definitie levenloos zijn. Met wat moeite kun je beslist mooie, of in ieder geval nuttige dingen maken.

Waarom is AI een aantrekkelijk hulpmiddel voor het maken van tarotbeelden? Wat mij betreft is het antwoord dat je in één beeld een organische mix van meerdere abstracte concepten kunt laten samenkomen.Het is mogelijk om unieke, ongebruikelijke en symbolische afbeeldingen te maken met een goede integratie van vorm en inhoud. 

Qua vorm is een AI-model in staat om synergetisch te werken met kleursymboliek, verrassende perspectieven, dramatische composities en allerlei andere complexe relaties tussen lijn, vorm en betekenis die - met een beetje geluk - samen een duidelijk verhaal vertellen. Dit komt doordat het model de technische kennis heeft geabsorbeerd van tientallen generaties menselijke beeldenmakers, waaronder topkunstenaars. Daar zijn vervolgens weer gemiddelden uit geabstraheerd, wat er in het grafische domein toe leidt dat de meest effectieve technieken voor visuele storytelling gewoonweg de standaard zijn in generatieve AI.

Wat betreft de inhoud kun je bijna alle kanten op. Met het oog op de tarot kun je bijvoorbeeld associaties creëren rond aarde, water, lucht en vuur, de jaargetijden en andere natuursymboliek. En je kunt begrippen gebruiken zoals individualisme en saamhorigheid, pech en geluk, levensstadia, status, sociale rol enzovoort. The sky is the limit.

Als je een beeld wil maken met AI dan doe je dat door een aantal trefwoorden op te geven in de vorm van een zogenaamde prompt. De naam van een tarotkaart is een prima trefwoord om mee te beginnen, maar je kunt ook allerlei andere woorden meegeven die nieuwe associaties creëren. Je kunt woorden gebruiken om een sfeer aan te duiden, zoals licht of donker, chaotisch of stabiel, zwaarmoedig of lichtvoetig. En je kunt vrij gedetailleerde technische instructies meegeven, zoals pentekening, waterverf, collage, zwart-wit foto (inclusief lens, sluitertijd en type belichting) of stilistische trefwoorden zoals impressionistisch, expressionistisch, surrealistisch, abstract, pop-art en noem maar op. En dan zijn er nog de beelden 'in de stijl van Van Gogh' of andere beroemde schilders die je waarschijnlijk wel eens gezien hebt. (Zometeen meer over de ethische implicaties hiervan.)

De Keizer ( mafia stijle)

 

 

Look ma, no hands
Als je het slim aanpakt kan AI verbazingwekkend goed zijn in het vangen van emoties in een portret. En ook het 'gevoel' voor een effectieve compositie en de kwaliteit van de kleurenpaletten zijn in mijn ogen zeer hoog, ik zou bijna zeggen belachelijk hoog. Maar AI heeft ook veel zwaktes. Neem bijvoorbeeld de handen: als een geslaagde Amsterdamse koopman in de 17e eeuw naar Rembrandt ging voor een portret, dan was één van de eerste vragen: met of zonder handen? Dat maakte nogal wat uit voor de prijs, want handen schilderen is moeilijk. De handen en voeten die AI produceert zijn ronduit verschrikkelijk. Niet te doen. Maar net zoals die succesvolle 17e eeuwse koopman kun je gewoon de instructie 'zonder handen' meegeven. Dat deed ik standaard. En zo zijn er meer problemen. Tepels zijn altijd een dingetje, ook bij een blote mannenborst, maar dat ligt meer aan de censuur. Een kostuum heeft vaak knopen op de meest bizarre plekken.

 Muzikanten worden afgebeeld met absurde instrumenten. Probeer maar eens een beeld van een jazzband te laten maken. Je schrikt je kapot. En dan zijn er nog de ongewone, lees: niet gemiddelde beelden.
De Gehangene is met afstand de lastigste tarotkaart, want iemand die ondersteboven aan een touw hangt, daar snapt AI helemaal niks van - en geweld wordt gecensureerd. Idem dito voor het zwaard van Damocles, totaal niet te volgen voor een mechanische kunstenaar.

De ethiek
Er zijn verschillende AI-producten om afbeeldingen mee te maken. Ik heb zelf gekozen voor het Midjourney-platform. Niet erg gebruiksvriendelijk als je nog nooit iets met het sociale netwerk Discord hebt gedaan, maar voor mij werkte het. Zolang als het duurde tenminste, want voor mij is de lol er inmiddels toch een beetje vanaf. Dat komt vooral door de discussie die is losgebrand over de mores van de megaconcerns die de AI-tools ontwikkelen. De manier waarop deze miljardenbedrijven omgaan met de rechten van menselijke kunstenaars - van wie ze alles geleerd/gejat hebben - is in mijn ogen vrij schandalig. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar het doet mij sterk denken aan die andere grote techbedrijven zoals Facebook en Google die er geen been in zien om mensen tegen elkaar op te zetten en wereldwijd de sfeer te verpesten voor niet meer dan financieel gewin. De bedrijven achter ChatGPT en Midjourney zijn geen haar beter. Dezelfde cocktail van geldwolven en nerds die niet geïnteresseerd zijn in de maatschappelijke gevolgen van technische innovaties. Jammer, maar ik zal toch met plezier gebruik maken van mijn kaarten. Want er zitten genoeg mooie kanten aan generatieve AI.

Wil je meer kaarten zien, of meer uitleg over de prompts die ik heb gebruikt in Midjourney? Kijk dan op mijn YouTube kanaal https://www.youtube.com/watch?v=1TU2bSwjOR0

Het filmpje van Bernardo Kastrup over AI:
https://www.youtube.com/watch?v=5YYpS4FXmz8

Je vindt ChatGPT op https://chat.openai.com maar voordat je ermee kunt experimenteren moet je eerst een account aanmaken.

Midjourney vind je op https://www.midjourney.com

 

Graag tot ziens op de workshop van 30 april a.s. vergeet je niet aan te melden en de betaling van € 35,00 te storten.

Carla Jadôt.

 

 

Verslag algemene ledenvergadering 5 februari 2023 via zoom.


Aanwezige leden: Ingrid Jahn, Carla Jadôt, Sonja Bacchus, Anton Coops, Wilma van Cruchten, Ans van Dijk, Maria Elshout, Arjen Glas, Henry Kampherbeek, Hetty Labots, Ronald Mulder, Til van Nieuwhuizen,  Yolanda van Nieuwkoop, Mieke Scholten, Jan Sikkema, Carla Sijtsma, Gina Tuijp, Anja van der Vegte en Renate Leeman
Afwezig met bericht van verhindering:  Eleonore Oldenburger, Ger van der Koelen, Hanneke Kooren en Miranda Molenaar.

 1. Opening van de vergadering
  Voorzitter Ingrid Jahn opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

  2. Mededelingen van het bestuur
  Het afgelopen jaar hebben we als vereniging bericht gekregen van het overlijden van twee van onze leden: Mieke van Ooik (13.03.2022) en Sherry van der Kuyp (27.01.2023). Ter nagedachtenis hebben we een minuut stilte in acht genomen.

  3. Goedkeuring notulen vorige ALV gehouden op 06.02.2022
  De notulen zijn aan de leden verstuurd en staan ook op de website vermeld.
  Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen zijn goedgekeurd.

  4.Financieel jaaroverzicht
  Carla Jadôt heeft het jaaroverzicht samen met de stukken voor deze vergadering aan de leden verstuurd.  Hetty Labots merkt op dat er iets niet goed is gegaan met de optellingen. Carla en Hetty zullen dit na de vergadering doorspreken. (na afloop van de vergadering hebben Carla en Hetty contact gehad en de jaarrekening is nu in orde)

  5.Verslag kascommissie
  De kascontrole over 2022 heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal bij de eerstvolgende workshop (zondag 30.04.2023) in Hilversum gaan plaatsvinden.

  6.Contributie, lidmaatschap en  ledeninformatie
  De contributie wordt niet verhoogd en blijft dit jaar € 70,00 voor gewone leden en  € 40,00 voor aspirant leden.

  Het bestuur stelt voor dat aspirant leden een bijdrage in de kosten betalen bij deelname aan de workshops van € 20 voor een workshop op locatie ( is hetzelfde gebleven) en € 15 voor een workshop via Zoom. De reden hiervoor is dat er een prijsverschil is tussen de kosten van het lidmaatschap van de leden (€70 tegen €40) en de inhoud van de workshop hetzelfde is.
  Stemming via handopsteking, de leden stemmen in met dit voorstel.

  Er is vorig jaar een nieuw aspirant bijgekomen, zes leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en er is een lid overleden. Reden voor de opzeggingen kan zijn dat er nu weer contributie geheven wordt. Vanwege corona is dit een twee jaar niet het geval geweest. In totaal telt de vereniging nu 49 leden: 1 erelid, 27 gewone leden en 21 aspirant leden.

  7 .Verslag toetsingscommissie
  De toetsingscommissie meldt dat een aspirant lid voornemens is zich te willen laten toetsen. Er zijn verder geen nieuwe aspirant leden die dit ook willen. Het is aan een ieder zelf om te besluiten of toetsen een meerwaarde heeft. Bij het bestuur zijn de richtlijnen hiervoor op te vragen. 

  8.Bestuur
  Carla wordt bedankt voor de mooie kerstkaarten die ze ook dit jaar weer gemaakt heeft.

  De penningmeester verzoekt om bij opzeggen van het lidmaatschap de opzegtermijn (voor het einde van het jaar) in acht te nemen. Bij het bestuur ook graag wijzigingen van naam-, adres- en telefoongegevens via e-mail doorgeven.

  Wie wil er één of meerdere taken overnemen? Carla: Ik ben al ruim 20 jaar onderdeel van het bestuur en zou graag willen dat er zich personen aanmelden om één of meerdere taken van mij over te nemen. Denk er over na en meld je bij het bestuur.

  9.Nieuwe leden werven

  Meerdere leden geven aan dat ze het jammer vinden dat er geen nieuwe aanwas van leden is. Het bestuur plaatst regelmatig advertenties in diverse bladen. Het feit dat er geen geaccrediteerde opleiding (meer) is scheelt natuurlijk ook. De voorwaarden om een geaccrediteerde opleiding te worden zijn al heel lang hetzelfde en via een commissie vastgesteld. Deze richtlijnen zijn ook juridisch getoetst. Hiervan willen we als vereniging niet afwijken om de kwaliteit van de vereniging te waarborgen. Het onderschrijven van de beroepscode is wat ons betreft essentieel. Vanwege de onafhankelijkheid van de vereniging kunnen en willen we als vereniging ook geen eigen opleiding starten. Let wel, een individuele opleider hoeft niet zelf alle gevraagde kennis in huis te hebben. Deze inhuren mag ook. 

  Til van Nieuwenhuizen zegt dat cursussen geven ook (aspirant) leden kan opleveren.

  Mevr. H.G. snapt de frustratie van Carla vanwege de uitblijvende aanwas van leden helemaal. Vanwege corona waren er ook geen beurzen waar geadverteerd kon worden.
  Het uitdragen van onze visie en de mogelijkheden is lastig. Adverteren op Social Media kost tijd en daarbij is het noodzakelijk om een juiste keuze te maken tussen de verschillende kanalen (facebook, twitter of toch iets anders). Daarnaast zul je moeten zorgen dat de informatie actueel blijft. Om de vereniging hoger in de rankings van antwoorden te laten komen zouden we allemaal dezelfde hashtag kunnen gebruiken bijvoorbeeld #tarotberoepsvereniging.nl Opgemerkt wordt dat het nieuwe normaal (na corona) zich nog moet vormen. Anton Coops merkt op dat binnentrekken van leden via internet de vereniging kan vergroten maar de vraag is, of we dat op deze manier willen. Internet waarborgt niet altijd de kwaliteit.  Maar in principe mag iedereen die de richtlijnen onderschrijft aspirant lid worden en kan dan gebruik maken van alle faciliteiten en expertise van de leden en de vereniging.

  Maria Elshout wil graag onderzoeken wat er mogelijk is en vormt samen met Anton Coops, Sonja Backus en Arjen Glas een communicatiewerkgroep. Wie dat wil kan zich hierbij aansluiten. Stuur hiervoor een e-mail naar het bestuur.

  10
  .Wat  verder ter tafel komt
  Carla  Jadôt: Eleonore Oldenburger heeft contact opgenomen om zich af te melden voor de vergadering omdat ze ziek is. Wel doet ze een ieder de hartelijke groeten.

  Carla Sijtsma: Waarom zijn alle activiteiten altijd op zondag? Carla Jadôt: In het verleden is geëxperimenteerd met andere dagen en de zondag geeft uiteindelijk de grootste opkomst.
   
  Ans van Dijk: De ontwikkelingsstromingen bij de vereniging vind ik leuk. De kracht van de vereniging is toch het samenwerken met gelijkgestemden. De drempel om zelf een workshop te geven was voor mij toch wel erg groot. Al ga ik dat nu wel doen op 30.04.2023: Getallenwijsbegeerte. Toetsing om volwaardig lid te worden heb ik voor mezelf gezien als een mooi leerproces.

  Arjen Glas: Wat is het doel van het plastic pasje dat we ieder jaar krijgen?
  Carla Jadôt: Dat is om aan te tonen dat je je lidmaatschap voor dat jaar betaald hebt en dmv dit kaartje kan je op de beurs aantonen dat je lid bent van een beroepsvereniging ( simpel door het op tafel te leggen).

  Ronald Mulder: Wat betreft het geven van workshops. Het was een worsteling met mezelf en de materie. Uiteindelijk heeft het mij wel heel veel lol gebracht (Ronald heeft vorig jaar een workshop gegeven met als onderwerp: Omdraaiing 8 en 11 in de tarot). Hij vraagt of het misschien goed is om de leden te verplichten iets actiever lid te zijn. Hierop komt geen respons.

  11.Data aankomende events
  30.04.2023 in Hilversum       Workshop door Ans van Dijk: Getallenwijsbegeerte.
  18.02.2024 via Zoom             ALV

 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 11.25 uur en het bestuur bedankt voor haar inzet. Aansluitend vindt er een workshop plaats die wordt geven door Arjen Glas met als onderwerp Aartsengelen de tarot.

Utrecht, 11 februari 2023.
Renate Leeman

 

 


Nieuwsbrief  1e kwartaal 2023.

Het klinkt (schrijft) toch wel weer even heel raar 2023, maar met de feestdagen in het vooruitzicht komt het er toch echt aan.
Een nieuw jaar geeft natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden en verplichtingen en een ervan is dat half 
januari de rekening van onze tarotberoepsvereniging Nederland weer binnenkomt en betaalt moet
worden.

Voor aspirant leden is de contributie  € 40,00 en
voor leden is de contributie € 70,00.
Dit is al jaren hetzelfde.

Je weet nu dus al dat die rekening er aan komt, betaal  a.u.b. op tijd dus binnen 28 dagen het
scheelt mij werk en jullie gezeur.
En mocht je helemaal in gebreke blijven dan schakelen we een incassobureau in  en komen ook de
kosten van een incasso bureau er boven op, en dat is toch echt heel jammer geld.

Er zijn zelfs leden die vaste prik op 1 januari betalen, heerlijk is dat, wil je al betalen voordat je de
rekening hebt gekregen  dat is geen enkel punt en geeft geen problemen, het wordt keurig geboekt.

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING zondag  5 februari 2023  10.30 uur
Onze jaarlijks algemene leden vergadering wordt een zoommeeting, wil je hier aan mee doen geef je dan via de volgende link op info@tarotberoepsvereniging.nl 
Je krijgt dan in de week hier aan voorafgaand een zoomlink toegestuurd. Even op klikken en je bent er bij.

Door het overlijden van Mieke van Ooik zijn we dringend op zoek naar iemand die haar taak als notulist kan overnemen. Graag vooraf aanmelden, zodat je op 5 februari dit voor de vereniging kan gaan doen.

De balans en verdere gegevens worden op tijd aan u toe gezonden.

Aansluitend hebben we een WORKSHOP tot ongeveer 12.30 uur die dit keer door Arjen Glas  wordt gegeven

 

Aartsengelen in de tarot

 

 

Tarot is doordrenkt met symboliek. Elke kaart heeft verschillende lagen aan betekenissen. Een van de herkenbare symbolen op de kaarten zijn engelen. Engelen worden gezien als boodschapper van de goden. Ze staan je bij met raad en daad en zijn verbinder tussen mens en ‘het goddelijke’. Veel mensen delen deze rol ook toe aan tarotkaarten. De 78 kaarten zijn de boodschappers van het verhaal dat verteld moet worden.

Ik vind de engelensymboliek interessant. Als brenger van een boodschapper zijn de engelen duidelijk herkenbaar op de kaarten. Ze dragen bij aan de afgebeelde scene op de kaart. Soms in de hoofdrol, en andere keren weer als figurant. Maar hoe groot is de invloed van de engel op de desbetreffende kaart en hoe wordt hierdoor de boodschap bepaald?

En misschien nog wel een veel belangrijkere vraag: wie zijn de engelen op de kaarten? Een zoektocht levert op dat de vier belangrijkste aartsengelen te zien zijn op vier tarotkaarten: Rafaël op De Geliefden, Michaël op Matigheid, Uriël op De Duivel en Gabriël op Het Oordeel.
Een oorspronkelijke bron voor deze visie kom ik niet tegen.

In deze workshop onderzoeken we of het logisch is dat deze vier aartsengelen in verband worden gebracht met juist deze vier tarotkaarten.

 De vorige workshop werd door Peter Samwel gegeven, ik denk dat degene die deze workshop hebben bijgewoond even met andere ogen naar de tarot hebben gekeken. En dat is juist het leuke er aan.

Het zou heel fijn zijn als jij als lid ook eens een workshop voor de vereniging zou geven. Er zit echt zoveel kennis onder onze leden, deel die met een ander! Vooraf kan je natuurlijk altijd met mij brainstormen en je zal zien dat het echt niet zo eng is als je denkt. KOM OP!!
Dat zou een super idee voor 2023 zijn.

Voor nu heeft Peter Samwel een bijdrage geleverd  van een artikel dat door hem en Sjaak Körver is verschenen in het septembernummer van het blad TGV, tijdschrift geestelijk verzorging.


De Tarot in de geestelijke verzorging:
een verkenning en een pleidooi
Peter Samwel & Sjaak Körver
TGV

 

Inleiding
De mogelijke verbinding tussen geestelijke verzorging en de Tarot is zowel in Nederland als wereldwijd zelden of nooit in praktijk gebracht, en in ieder geval nooit doordacht. De eerste auteur heeft zich in zijn loopbaan als geestelijk verzorger gespecialiseerd in het gebruik van de Tarot. Niet alleen heeft hij deze beelden en de ermee gepaard gaande levensfilosofie in allerlei begeleidingscontexten aangereikt, maar hij heeft er ook in onderwezen en over geschreven (Samwel, 2011, 2021).1 Over de Tarot bestaan – ook in theologische, kerkelijke en humanistische kringen – vele misverstanden en vooroordelen, gevoed door de associaties met ‘kermisachtige’ toekomstvoorspellingen en al te populaire en oppervlakkige presentaties in de media. In deze bijdrage willen wij de mogelijkheden van de Tarot in het kader van geestelijke verzorging verkennen. Een aantal stappen zijn daartoe nodig. Eerst staan wij stil bij de ontwikkeling van de geestelijke verzorging in de afgelopen decennia, waarbij zich na een zekere fixatie op het gesprek meer aandacht voor andere dimensies van bewustzijn lijkt aan te dienen. Daarna volgt een korte inleiding op wat de Tarot behelst. Het concept ‘symbolisch bewustzijn’ dat door de theoloog Tjeu van den Berk is geïntroduceerd, lijkt veelbelovend om inzichtelijk te maken wat de Tarot in het kader van geestelijke verzorging kan betekenen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt invoelbaar wat de Tarot voor cliënten kan betekenen. Tot slot volgt een korte afsluiting en een pleidooi voor meer interesse voor en onderzoek op dit terrein.

 

Ontwikkeling van geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging is een jong beroep dat zich in Nederland sinds de jaren 1960 heeft ontwikkeld uit het christelijk pastoraat en het humanistisch raadswerk (Doolaard, 2006; De Groot, 2018). De ontwikkelingen die zich aanvankelijk in het werkveld van de zorg hebben voorgedaan, leidden tot de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger die door de beroepsvereniging VGVZ in 2015 is vastgesteld en aanvaard (VGVZ, 2015). Een geestelijk verzorger heeft om de begeleiding van cliënten in zeer diverse contexten, crises of levensfasen vorm te kunnen geven, verschillende competenties nodig, o.a. de hermeneutische of levensbeschouwelijke competentie en de spirituele competentie (VGVZ, 2015, pp. 13-14). Bij de invulling van deze competenties hebben geestelijk verzorgers zich sterk georiënteerd op de taal, methoden en normen van de gezondheidszorg (Cadge, 2019) en hebben zich deels ook losgemaakt van de zendende genootschappen (Zock, 2019) waarbij onzekerheid over de eigen religieuze/levensbeschouwelijke identiteit ontstond die niet zelden als diametraal tegenover professionalisering werd gezien. Deze oriëntaties en bewegingen duiden op het zoeken naar een eigen wetenschappelijke basis en professionele identiteit van de geestelijke verzorging.
In de loop van deze ontwikkeling is het gesprek voor de geestelijk verzorger – naar de modeltraditie van counseling en coaching – de dominante werkvorm geworden, ook al staat dit vaak onder de noemer van empathie, relatie en presentie (Doolaard, 2006, passim; Smit, 2006; Dijkstra, 2007). Dit gesprek spreekt vooral de bewuste, cognitieve en reflectieve kwaliteiten van mensen aan en veel minder de zintuiglijke, (ver)beeldende en on(der)bewuste vermogens. Ook blijkt de gespreksvorm als methodiek minder geschikt in de begeleiding van mensen van wie de cognitieve vermogens beperkt
zijn, of om recht te doen aan ervaringen die niet rechtstreeks met woorden benaderbaar zijn. Met het oog op de verbreding van theorie en praktijk van de geestelijke verzorging is aandacht voor mogelijkheden van begeleiding op basis van symbool, beeld en zintuiglijkheid daarom niet alleen wenselijk maar ook (opnieuw) in opkomst. Dit sluit aan bij de rijke traditie die religieuze en andere levensbeschouwelijke stromingen van oudsher op dit vlak te bieden hebben.
De afgelopen tien jaar is nationaal en internationaal veel onderzoek naar geestelijke verzorging uitgevoerd. Uitgangspunt zijn dan dikwijls vragen als: Wat is haar domein, wat zijn haar doelen, welke methoden en interventies passen de geestelijke verzorging en welke theoretische perspectieven ondersteunen dit? Bij de reflectie op en de kwalitatieve analyse van de praktijk (bijvoorbeeld in het Case Studies Project Geestelijke Verzorging) komt naar voren dat in de begeleiding door geestelijk verzorgers symbolen, zintuiglijkheid, esthetiek en rituelen een belangrijke rol spelen (Walton, 2019; Körver et al., 2021). De samenhang tussen de spirituele competentie en de esthetische dimensie van zingeving en levensbeschouwing blijkt sterk te zijn, waarbij esthetisch ook in de oorspronkelijke betekenis van zintuiglijk dient te worden verstaan. Ook elders groeit de erkenning van de esthetische, zintuiglijke, non-verbale, (ver)beeldende en symbolische aspecten van geestelijke verzorging (zie o.a. Boon & Pantjes, 2008; Dodge-Peters Daiss, 2016; Pesut, 2016; Peng- Keller, 2017; Alma, 2020). Deze spirituele-esthetische dimensie die in de praktijk van de geestelijke verzorging sterk aanwezig is, krijgt daarmee ook in de theoretische onderbouwing van geestelijke verzorging steeds meer aandacht. Het doel van onze bijdrage is dan ook om te verhelderen hoe de Tarot aan deze dimensie van geestelijke verzorging kan bijdragen.

 

      De Tarot


De Tarot omvat in totaal tachtig beelden, die alle naar archetypen verwijzen, met daarin opgenomen een via symbolen overgeleverde, min of meer universele levensfilosofie (Samwel, 2011). Archetypen zijn inhouden uit het collectief onbewuste, het zijn overgeërfde, onbewuste ideeën en toonbeelden die door ieder mens in de basis herkend worden (Jung, 1991, 1995). Voorbeelden ervan zijn de held, de magiër, de nar (zie afbeelding: De Dwaas) of de wijze. De Tarot is zo beschouwd een picturale kosmologie. Zij verbeeldt het verhaal van de inwijdeling die eropuit trekt om zijn levenstaak te volbrengen en zijn zielsbestemming te bereiken. Dit avontuur is meervoudig beschreven, maar wordt door de Tarot vooral door de archetypen van de Grote Arcana (lees: ‘Grote Geheimen’) op unieke wijze aanschouwelijk en inzichtelijk gemaakt. Deze beelden vertellen een universeel verhaal, dat alle elementen van dit levensavontuur met elkaar de tijdloze mijlpalen op ons pad van inwijding, dat in ieder persoonlijk leven verbindt; zij staan voor herkenbaar is. Deze menselijke inwijdingsweg is dan ook herleidbaar tot in het levenspad van Jezus, waarin de vierentwintig Grote Arcana van de Tarot herkenbaar zijn (Samwel, 2004). De verwantschap tussen de Bijbel en de Tarot is daarmee groter dan aangenomen wordt (Samwel, 2021).

 

De Tarot omvat drie boeken, de Grote Arcana, de Koninklijke Arcana en de Kleine Arcana, respectievelijk verwijzend naar de drie-eenheid die de mens is: naar geest, ziel en lichaam, naar Heilige Geest, Vader en Zoon, of zoals Jung het formuleert naar het collectief onbewuste, het persoonlijk onbewuste en het persoonlijk bewuste (Jung, 1995). ‘Elke arcanum herbergt een archetype weergegeven door een compositie van symbolen’ (Docters van Leeuwen & Docters van
Leeuwen, 2001, pp. 18-19). Ieder arcanum in de Tarot omvat een deelaspect van het voor mensen ‘in
het geheim verborgene’. De Tarot verwijst met haar beelden naar innerlijke, dikwijls verborgen en onbewuste levensprocessen. Dit maakt van de Tarot een gnostisch instrument, een instrument dat behulpzaam wil zijn bij het vergroten van zelfkennis, het inzichtelijk maken van wie de mens in wezen is. Het centrale thema in de Tarot is, dat de wereldse mens afkomstig is uit een goddelijke wereld en in zijn aardse vormgeving de Bron ín zich draagt, een Bron die bij het hart gelegen is. In de gnostiek valt zelfkennis met godskennis samen. Wie zich bewust is van zijn goddelijke kern, kent zichzelf (Semetsky, 2011b). ‘Mens ken uzelve’ dus, zoals de oude Grieken al schreven op hun Tempel van Apollo in Delphi. De Duitse Tarotkundige Hajo Banzhaf stelt in zijn Handboek Tarot (2010, p.10), dat de grondlegger met de Tarot een connectie tot stand wilde brengen tussen het bewuste en het onbewuste.
Tevens presenteert de Tarot met behulp van haar archetypische beelden en symbolen een eigen levensfilosofie (Docters van Leeuwen & Docters van Leeuwen, 2001; Banzhaf, 2010; Semetsky, 2011a, 2013). De filosofe Inna Semetsky toont in haar kwalitatief onderzoek zelfs aan dat de Tarot, als pedagogisch en counselingsinstrument, een groot potentieel bevat ter verrijking van de wijsheid, zin en spiritualiteit van de ‘gesprekspartners’ (Semetsky, 2011).

 

Symbolisch bewustzijn
De eerste auteur werkt als geestelijk begeleider en voorganger al jaren met de Tarot. Dit instrument is, zoals hierboven aangeduid, in staat om via beelden (beeldtaal) en symbolen mensen te helpen contact te leggen met hun (zintuiglijke en onbewuste) belevingen en behoeften op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. De meerwaarde binnen de geestelijke verzorging zou kunnen zijn dat deze beelden en symbolen andere dimensies van het menselijk bewustzijn
‘aanspreken’ dan de vertrouwde cognitieve dimensies. De Tarot is dus een instrument dat met behulp van beelden relevante informatie, die in het onderbewustzijn ligt opgeslagen, bewust kan helpen maken, en die belanghebbend kan zijn voor zowel de cliënt als de geestelijk verzorger binnen het traject van geestelijke begeleiding. Semetsky (2011b) wijst erop dat de Tarot helpt om bij cliënten de drie I’s te stimuleren: ‘imagination, intuition, insight’, en daarmee een alternatief vormt voor de drie R’s (‘reading, writing, arithmetic’)4 in het traditionele onderwijs en in de traditionele begeleidingspraktijk. Dit betekent dat de Tarot niet alleen in één op één gesprekken in te zetten is, maar ook bijvoorbeeld tijdens de lessen geestelijke vorming van militairen binnen de krijgsmacht, tijdens het voorgaan in geloofsgemeenschappen, en in het kader van workshops en trainingen.

Voor een theoretische verbinding tussen geestelijke verzorging en de Tarot lijkt het begrip symbolisch bewustzijn bijzonder bruikbaar, een concept dat door de theoloog Tjeu van den Berk in verschillende publicaties is uitgewerkt (Van den Berk, 1999, 2005, 2006) en dat uitdrukkelijk refereert aan de christelijke traditie van de mystagogie (de Jong-van Campen, 2009; Elshof, 2016; Gorres, 2018).

 

Het boek Mystagogie van Van den Berk (1999) is een ode aan het verbeeldend bewustzijn.
Het verbeeldend bewustzijn, door Van den Berk symbolisch bewustzijn genoemd, stond centraal in de inwijdingsriten van de oude mysteriegodsdiensten en in de Vroege Kerk. Klassieke filosofen en kerkvaders onderkenden het centrale belang van symbolen in religie. Vanuit dat perspectief noemden zij de inwijding in de symbolische werkelijkheid mystagogie, een agogie in het mysterie van het bestaan (zie o.a. De Jong-van Campen, 2009). Religie en kunst bestaan bij de gratie van symbolen, dat wil zeggen bij de gratie van een verbeelde werkelijkheid, een realiteit waaraan ook de Tarot haar bestaansgrond ontleent. Ook cultureel-antropologen benadrukken het centrale belang van symbolen in religie (Geertz, 1993; Droogers, 2010). Waar Van den Berk in zijn boek kiest voor de speelfilm als instrument om mensen opnieuw te leren symboliseren, heeft de eerste auteur sinds midden jaren 1990 juist gekozen voor het gebruik van Tarotbeelden binnen het werkveld van de geestelijke begeleiding. Een Tarotdeck is immers, vergeleken met een speelfilm, gemakkelijker mee te nemen en overal eenvoudig inzetbaar en toepasbaar.

Praktijkvoorbeeld
Een aantal jaren geleden nodigt een landelijke publieke televisieomroep mij uit, nadat een van hun journalisten – Leon5 – mij publiekelijk over Tarot had horen spreken in relatie tot levensvragen en geestelijke begeleiding. De opname vindt, op mijn verzoek, plaats in een kerk. Op deze prachtige locatie zegt Leon tegen mij, als alles voor de opname in gereedheid is gebracht: ‘Doe maar gewoon een consult zoals je dat gewend bent en beschouw mij daarin dan als jouw cliënt’. ‘Heb jij dan een
speciale, actuele levensvraag of zullen we het open laten en zien wat jij vanuit jouw onderbewustzijn
in ons gesprek inbrengt?’ ‘Doe het laatste maar en wij knippen persoonlijke stukken over mij er dan
later wel uit bij het afmonteren’. Helemaal goed… Licht uit, spot aan!

 

Leon pakt ‘blind’ als eerste Tarotbeeld Bekers 5 (zie afbeelding hiernaast). Dit beeld vertegenwoordigt het element water en toont een persoon – Leon dus in dit geval – die volledig in beslag genomen wordt door emotioneel verlies. Het is een gevoelige kwestie. Hij kijkt teleurgesteld naar drie omgevallen bekers. Ik vraag hem of hij in zijn innerlijk deze teleurstelling ergens herkent. Ik zeg nog:
‘Je hebt er echt alles aan gedaan, je hebt veel geïnvesteerd, alles gegeven, en nu zijn die drie bekers toch ineens omgevallen. Waar speelt dit thema in jouw leven, Leon?’ Zijn ogen lopen vol... Hoe weet jij dit? Ik leg hem uit dat ik niets van hem weet, dat hij mij alleen vanuit zijn onderbewustzijn dit eerste Tarotbeeld geeft, dat voor hem kennelijk van groot belang is.

De camera’s worden stopgezet, het licht gedoofd. Leon vertelt nu over de breuk in zijn relatie van dát
moment. Hij zit er middenin. We nemen tijd. Hij vertelt mij zijn verhaal met alle ins en outs. ‘En nu lijk ik alles kwijt te raken, mijn relatie, mijn liefde…’, stamelt hij. We voeren samen een levensbeschouwelijk gesprek. Ik nodig hem dan uit opnieuw naar het beeld te kijken. Hij vraagt mij plotseling: ‘En wat betekenen dan die andere twee bekers, daar rechts?’ ‘Je wordt nu zo in beslag genomen door je verlies, door wat je kwijtraakt, dat je op dít moment nog onvoldoende oog hebt
voor deze twee bekers. Je bent volledig gefascineerd door wat nu verloren gaat. Als jij je straks echter omkeert, dan zie je die twee ineens daar staan. Dan besef je dat er heel andere en nieuwe
mogelijkheden voor je gloren. Met die twee bekers sla je dan een volgend pad in, daar rechts in de
verte, en je gaat dan over dat bruggetje heen, in de richting van een heel ander oord…’ ‘Ongelooflijk’ zegt Leon. ‘Echt, dit had ik je anders nooit zomaar gelijk verteld…’. ‘Kijk, dít is nu Tarot’, antwoord ik hem. ‘Deze ervaring overtreft voor jou verder iedere theoretische uitleg van mij’. De uiteindelijke televisieopname is uiteindelijk volledig anders geworden natuurlijk, maar het werd wel een prachtige uitzending.

 

Tot slot: een pleidooi
De praktijk van de eerste auteur bestaat uit tal van dit soort fascinerende voorbeelden. In deze voorbeelden lukt het om de Tarot te laten functioneren als verbindende factor tussen het onbewuste en bewuste, hetgeen voor de cliënt bijdraagt aan inzicht, intuïtie en verbeeldingskracht. Het lijkt een werkwijze die ook in geestelijke verzorging andere lagen in het bewustzijn kan aanspreken. Het zou goed zijn dergelijke praktijken nader (empirisch) te onderzoeken, juist ook om voorbij de
beperkingen van alleen het gesprek te komen. En juist in geestelijke verzorging spelen verbeelding, beelden en symbolisch bewustzijn een wezenlijke rol. Het pleidooi geldt dus niet alleen (het onderzoek naar) het gebruik van de Tarot, maar ook de aandacht voor de symbolische, vaak onderbewuste dimensies van het menselijk bestaan. Noodzakelijkerwijze is deze eerste verkenning beknopt. Vele vragen liggen nog open. Wat nu echter nodig is, is een fenomenologische benadering van deze en vergelijkbare praktijken, en daarnaast een gedegen conceptualisering in de theorie over de Tarot en de geestelijke verzorging.
Overigens is de afgelopen jaren de belangstelling voor de Tarot in het kader van religiewetenschappen gegroeid, getuige twee bachelor theses aan de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (Groskamp, 2020; De Waard, 2021), waar binnen de discipline religiewetenschappen ruim aandacht is voor de geschiedenis van de Westerse esoterie en de verweving hiervan met het geheel van de Westerse cultuur en religie.6 Kortom, de tijd lijkt rijp om de praktijk van de Tarot te onderzoeken in het kader van geestelijke verzorging.

 

Literatuur
Alma, H. (2020). Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld. Ten Have. Banzhaf, H. (2010). Handboek Tarot (10 ed.). Servire.
Berk, T. van den (1999). Mystagogie. Inwijding in het symbolisch bewustzijn. Meinema.
Berk, T. van den (2005). Het mysterie van de hersenstam. Over basisfuncties, psychosomatiek & spiritualiteit (3 ed.). Meinema.
Berk, T. van den (2006). Op de bodem van de ziel. Onbewuste drijfveren in de spirituele beleving.
Meinema.
Boon, F., & Pantjes, W. (Eds.). (2008). Verbeelding, Geestelijke Verzorging en Psychiatrie. Zes perspectieven vanuit wetenschap, kunst en theologie. Eburon.
Cadge, W. (2019). Healthcare Chaplaincy as a Companion Profession: Historical Developments.
Journal of Health Care Chaplaincy, 25(2), 45-60. https://doi.org/10.1080/08854726.2018.1463617
Dijkstra, J. (2007). Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren. Boom Nelissen.
Docters van Leeuwen, O., & Docters van Leeuwen, R. (2001). De Tarot in de herstelde orde. Theorie, geschiedenis, praktijk (6 ed.). Servire.
Dodge-Peters Daiss, S. (2016). Art at the Bedside: Reflections on Use of Visual Imagery in Hospital Chaplaincy. Journal of Pastoral Care & Counseling, 70(1), 70-79. https://doi.org/10.1177/1542305015618170
Doolaard, J. J. A. (Ed.). (2006). Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging. Kok.
Droogers, A. (2010). Zingeving als spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Een gids voor vrije zinzoekers. Parthenon.
Elshof, T. (2016). Mystagogie in religieuze educatie. Tijdschrift voor Theologie, 56(1), 51-69. Geertz, C. (1993). Religion as a cultural system. In C. Geertz (Ed.), The interpretation of cultures.
Selected essays (pp. 87-125). Fontana Press.
Gorres, A. (2018). Geistliche Begleitung als mystagogische Seelsorge ein integrativer pastoralpsychologischer Entwurf aus evangelischer Perspektive. Vandenhoeck & Ruprecht.
Groot, K. de (2018). The Liquidation of the Church. Routledge.
Groskamp, N. (2020). 'Voor mij is het magisch realisme'. Tarot als postmoderne religie [Universiteit van Amsterdam]. Amsterdam.
Jong-van Campen, A. de (2009). Mystagogie in werking. Hoe menswording en gemeenschapsvorming gebeuren in christelijke inwijding. Uitgeverij Boekencentrum.
Jung, C. G. (1991). Oerbeelden. De structuur van de ziel. De psychologie van het kinderarchetype. Over de verschijningsvormen van de geest in het sprookje (E. Camerling & P. de Vries-Ek, Trans.; 2 ed.). Lemniscaat.
Jung, C. G. (1995). Archetype en onbewuste (3 ed.). Lemniscaat.
Körver, J., Olsman, E., & Rosie, X. J. S. (Eds.). (2021). Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers. Eburon.
Peng-Keller, S. (2017). Sinnereignisse in Todesnähe. Traum- und Wachvisionen Sterbender und Nahtoderfahrungen im Horizont von Spiritual Care. Walter de Gruyter.
Pesut, B. (2016). Recovering Religious Voice and Imagination: A Response to Nolan's Case Study "He Needs to Talk!". Journal of Health Care Chaplaincy, 22(1), 28-39. https://doi.org/10.1080/08854726.2015.1113809
Samwel, P. (2004). Ik Ben - Bijbelse aspecten verbeeld Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat]. Samwel, P. (2011). Tarot. De nieuwe ordening. Zwerk.
Samwel, P. (2021). Enkel het Ene. Verwoorde beelden & verbeelde woorden. De Tarot & De Bijbel.
U2pi.
Semetsky, I. (2011a). Re-symbolization of the self : human development and tarot hermeneutic. Sense Publishers.
Semetsky, I. (2011b). Tarot Images and Spiritual Education: The Three I's Model. International Journal of Children's Spirituality, 16(3), 249-260. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/1364436X.2011.613069
Semetsky, I. (2013). The edusemiotics of images: essays on the art~science of tarot. SensePublishers. Smit, J. (2006). Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek. KokBoekencentrum.
VGVZ. (2015). Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger. VGVZ.
Waard, S. de (2021). De Toren in hedendaags gebruik. [Universiteit van Amsterdam]. Amsterdam. Walton, M. N. (2019). Blest Practices. Rede ter gelegenheid van het afscheid van Martin Walton.
PThU.
Zock, H. (2019). Chaplaincy in the Netherlands: The search for a religious and a professional identity.
Tidsskrift for Praktisk Teologi, 36(2), 11-21.

Noten


1 Zie voor meer informatie: https://www.petersamwel.com/nl/.
2 Dit vertoont verwantschap met de disciplina arcani, de mystagogie in de Vroege Kerk, waarbij doopleerlingen stapsgewijs werden ingewijd in de geloofsgeheimen (Van den Berk, 1999, pp. 83-101).
3 Meer informatie over en publicaties (ook over de Tarot) van Inna Semetsky zijn te vinden op haar website: http://innasense.org/.
4 Meestal uitgesproken als ‘reading, ‘riting, ‘rhithmetic’. Het is een frase die in het begin van de 19e eeuw voor het eerst is gebruikt. Zie o.a.: https://en.wikipedia.org/wiki/The_three_Rs.
5 Een pseudoniem.
6 Dit komt vooral naar voren in het werk en de publicaties van Wouter Hanegraaff: https://www.uva.nl/profiel/h/a/w.j.hanegraaff/w.j.hanegraaff.html?origin=5%2Fe7ghewRR66OuwCl YacNg.

 

Denk je ik heb ook iets dat wel interessant is voor de andere leden bijvoorbeeld een interview, een nieuw deck of boek, een leuke ervaring of juist niet met een klant, laat je mede leden dit weten dmv een mail aan info@tarotberoepsvereniging.nl  en ik plaats het in de nieuwsbrief.

Rest mij nog om jullie ook namens Ingrid Jahn een hele fijne jaarwisseling  te wensen en alle goeds voor 2023.

Graag tot ziens op 5 februari a.s. vergeet je niet aan te melden.

Carla Jadôt.

 

 


 Routebeschrijving  Centrum Een & Al, Mozartlaan 25, 1217 CM Hilversum.
LET OP
op zondag wordt de achteringang gebruikt dan is het adres Catharina van Renneslaan 8-20
Openbaar Vervoer.

Brainlux is eenvoudig te bereiken via het openbaar vervoer. Vanaf station Hilversum ( uitgang centrum, links staan de bussen)  neemt u de bus 105 van Connexxion. U stapt uit bij de halte Wisseloordlaan. U gaat de Wisseloordlaan in. Loop rechtdoor op de Wisseloordlaan en ga bij de T-splitsing linksaf (Mozartlaan).
De ingang is na 100 meter aan uw linkerzijde. Deze wandeling duurt ongeveer 6 minuten.
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden gaat u links de gang in.
Lijn 105
Heen: vertrekt o.a. om 10.21 uur ( zondag morgen EEN keer per uur!!!)
vanaf station Hilversum en komt om 10.26 aan op de halte Wisseloordlaan. Hierna 6 min lopen.
Terug : vertrek o.a. om 16.25 uur aankomst Station 16.35 uur ( Zondag middag elk half uur)Eigen vervoer.
Vanuit de richting Utrecht Route via A  27:
Neem de afrit Hilversum (afslag 33). Bij de eerste stoplichten gaat u linksaf
(Ring Zuid, Diependaalselaan). Volg de bordjes 'Ring
' over bijna 4 kilometer. Volg de borden Ring West richting Bussum.
Blijf de Ring volgen. Bij de derde stoplichten gaat u linksaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste weg
rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf  richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging (na ± 15 km) van Intratuin ziet. Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de Tsplitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amersfoort
Route via A 1:  Neem de afrit Laren/Hilversum
Noord/Media Park (Afslag 9). Aan het einde van de afslag gaat u bij de
stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten.
Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die u links van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T
-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100
meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Vanuit de richting Amsterdam
Route via A 1:
Neem de afrit Hilversum Noord / Laren (Afslag 9). ). Aan het einde van de afslag gaat u bij de stoplichten linksaf, richting Hilversum/Media Park (N525). Deze weg rijdt u alsmaar rechtdoor tot een kruispunt met stoplichten. Ga rechtsaf richting Bussum/Loosdrecht. U rijdt nu op de Johannes Geradtsweg. Ga bij de het kruispunt rechtdoor. U rijdt over het viaduct over de Insulindelaan. U ziet rechts het Mediapark, blijf de weg rechtdoor vervolgen. Na een scherpe bocht naar links (voorbij de watertoren die ulinks van u ziet) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf richting 's Gravenland ('s Gravelandseweg). Neem de eerste straat rechts (Wisseloordlaan). Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan).
De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
of:
Route via A 2:
Neem de afslag Hilversum/Vinkeveen (N201). Aan het einde van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf richting Hilversum (N201). Deze weg rijdt u steeds rechtdoor tot u aan uw rechterhand een vestiging van Intratuin ziet (na ± 15 km). Ga hierna linksaf (richting 's Graveland). Volg deze weg (Zuidereinde) tot de stoplichten. Ga rechtsaf richting Hilversum (Leeuwenlaan, deze gaat na de bocht over in de 's Gravelandseweg). Neem de 5e straat links (Wisseloordlaan).
Ga rechtdoor op de Wisseloordlaan en bij de T-splitsing (t.o. basisschool) links af (Mozartlaan). De ingang van Centrum Eén & Al is na 100 meter aan uw linkerzijde. Bij binnenkomst neemt u de trap naar beneden. Links, aan het einde van de gang vindt u Centrum Eén & Al en BrainLux.
Parkeergelegenheid
Uw auto kunt u parkeren op verschillende plekken op het terrein.
Wanneer u het terrein oprijdt worden er op de borden parkeergelegenheden aangegeven.