Wat is tarot?

 

 

Tarot is een pak kaarten van 78 stuks, dat een grote hoeveelheid verborgen wijsheid bevat. Op symbolische wijze wordt hierin aangegeven hoe alles zich volgens kosmische wetmatigheden ontwikkelt naar volledig bewustzijn.  

De kaarten worden onderverdeeld in 22 kaarten van de grote arcana ( het grote geheim) en 56 kaarten van de kleine arcana ( het kleine geheim).

De kaarten van de grote arcana staan voor je levensloop en de kaarten van de kleine arcana die worden onderverdeeld in de 4 elementen vuur, water, lucht en aarde staan voor je dagelijks leven.

De tarotkaarten worden gebruikt om antwoord te krijgen op vragen op diverse gebieden.
Het antwoord dat men op die manier krijgt leidt tot meer inzicht in onszelf en de situatie betreffende de vraag.

Bij een tarot consult wordt tijdens een gesprek de vraag eerst helder gesteld, daarna wordt er een legpatroon gekozen dat bij de vraag past de kaarten worden geschud en vindt de vertaling van de symboliek plaats.

De bekenste kaarten zijn de Rider Waite kaarten.

Deze zijn in opdracht van Arthur Waite door Pamela Coleman Smith getekend. De naam Rider komt van de uitgever die zijn naam er aan toegevoegd heeft.


 

Raider Waite Tarot